Dublety

Wykaz książek i czasopism wycofanych z księgozbioru do nieodpłatnego przekazania dla zainteresowanych bibliotek (ostatnia modyfikacja, 11 VIII 2017 r.):

KSIĄŻKI

 1. Simon, Alfred: Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa: Wydaw. Artystyczne i Filmowe, 1979
 2. Greń, Z. : Teatr zamknięty. Kraków: Wydaw. Literackie, 1984
 3. Szaniawski, Jerzy: W pobliżu teatru. Kraków: Wydaw. Literackie, 1956
 4. Dąbrowski, B.: Na deskach świat oznaczający. T. 2-3. Kraków: WL, 1981
 5. Natanson, W.: Karol Adwentowicz. Warszawa: PIW, 1955
 6. Krakowski katalog aktorów. Kraków 1997
 7. Wiekiera, Edward - Pamiętnik faryzeusza. Kraków 1991
 8. Wiekiera, E. - Horoskop. Kraków 1991
 9. Wiekiera, E. - Biesiada odpustowa. Kraków 1992
 10. Wiekiera, E. - Wyspa skazańców. T. 2. Kraków 1992
 11. Wiekiera, E. - Zaraza. Kraków 1992
 12. Wiekiera, E. - Magia liczby i słowa. Kraków 1991
 13. Przybylska, Maria - Czwarta generalna. Kraków 2007
 14. Terry, Ellen - Historia mojego życia. Warszawa 1989
 15. Lisowski, Juliusz Lubicz - Wspomnienia starego aktora. Katowice 1988
 16. Opalski, Józef - Rozmowy o Konradzie Swinarskim i "Hamlecie". Kraków 1988
 17. Dobrzycka, Irena - Język angielski dla samouków. Z. 5-9. Warszawa [1957]
 18. Tortori, A. - Storielle allegre. Lustige Geschichtchen. Munchen [b.r.]
 19. Przestrzeń i literatura. Wrocław [i in.] 1978. (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej)
 20. Rocławski, Bronisław - System fonostatystyczny współczesnego języka polskiego. Wrocław [i in.] 1981
 21. Parnicki, Teodor - Srebrne orły. Wrocław-Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 22. Myśli św. Katarzyny Sieneńskiej. Komorów 1998 [reprint]
 23. Eustachiewicz, Lesław - Dramaturgia polska w latach 1945-77. Warszawa 1979
 24. Czapliński, Władysław - Zarys dziejów Polski do roku 1864. Kraków 1985
 25. Sto lat Starego Teatru w Krakowie. Kraków 1965
 26. Kelera, Józef - Pojedynki o teatr. Wrocław [i in.] 1969
 27. Adamski, Jerzy - Historia literatury francuskiej. Wrocław [i in.] 1966
 28. Leclerc, Guy - Les grandes aventures du theatre. Paris 1965
 29. Baecque, Andre de - Le theatre d'aujourd'hui. Paris 1964
 30. Senart, Philippe - [Eugene] Ionesco. Paris 1964
 31. Ionesco, Eugene - Theatre III. Paris 1963
 32. Barthes, Roland - Essais critiques. Paris 1964
 33. Kernan, Alvin B. - The modern American theater. Englewood Cliffs 1967
 34. Wellwarth, George - The theater of protest and paradox. New York 1964
 35. Junges Deutsches Theater von heute. Munchen [196-]
 36. Deutsches Theater des Expressionismus. Munchen [196-]
 37. Fischer, Rudolf - Wir Lernen tschechisch Sprechen. Leipzig [1964?]
 38. Drozdowski, Bohdan - Arnhem, ciemne światło ; Stare srebra. Warszawa 1978
 39. Le francais en images. Moskwa 1962
 40. Niedźwiecki, H. ; Rożecki, A. ; Stadnicki, L. - Wszyscy gramy w brydża. Warszawa 1977
 41. Walles, M. F. - Akwarium i jego urządzenie. Warszawa 1955
 42. Szyszkowski, Władysław - Analiza dzieła literackiego w szkole. Warszawa 1958
 43. Anusiewicz, Janusz - Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim. Wrocław 1978
 44. Szlachetko, Wanda - Analiza utworów lirycznych w szkole podstawowej. Warszawa 1972
 45. Trwajcie mocni w wierze : eucharystia z Ojcem św. Benedyktem XVI. Błonia krakowskie 28 V 2006 r. Kraków 2006
 46. Żeromski, Stefan - Przedwiośnie : powieść. Kraków 1950 [egz. do oprawy]
 47. Bochnak, Adam - Historia sztuki nowożytnej. T. 1. Warszawa-Kraków 1985
 48. Rostworowski, Karol Hubert - Dramaty wybrane. T. 2. Kraków 1967
 49. Wańkowicz, Melchior - Westerplatte. Warszawa 1967 [egz. do oprawy]
 50. Słownik francusko-polski i polsko-francuski. Cz. 1-2. Oprac. Paweł Kalina. Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 51. Słownik angielsko-polski i polsko-angielski. Cz. 1-2. Oprac. pod red. W. Kiersta. Warszawa 1951 [do oprawy]
 52. Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Cz. 1-2. Oprac. Paweł Kalina. Warszawa 1952 [egz. do oprawy]
 53. Szober, Stanisław - Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa 1948
 54. Hausbrandt, Andrzej - Elementy wiedzy o teatrze. Warszawa 1982
 55. Doroszewski, Witold - Rozmowy o języku. Kraków 1948
 56. Doroszewski, Witold - Rozmowy o języku : seria III. Kraków 1952
 57. Sterne, Laurence - Podróż sentymantalna przez Francję i Włochy. Warszawa 1959. (Biblioteka Arcydzieł)
 58. France, Anatol - Bunt aniołów. Warszawa 1986
 59. [Shakespeare] Szekspir, Wiliam - Juliusz Cezar : tragedia w 5 aktach. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1953
 60. Nijinsky, Romola - [Vaslav] Nijinsky. Middlesex 1960. (Penguin Biography)
 61. Poźniak, Włodzimierz - "Cyrulik Sewilski" J[oachima] Rossiniego. Kraków 1955. (Mała Biblioteka Operowa)
 62. Prus, Bolesław - Lalka : powieść. T. 1-2. Warszawa 1949
 63. Prokopiak, Janusz - Radomski czerwiec '76 : wspomnienia partyjnego sekretarza. Warszawa-Radom 2001
 64. Teatr bezsłownej prawdy : "Scena Plastyczna" KUL. Pod red. Wojciecha Chudego. Lublin 1990
 65. Kuchtówna, Lidia - Irena Solska. Warszawa 1980. (Artyści)
 66. Svehla, Jaroslav - Deburau : Pierrot nieśmiertelny. Warszawa 1983. (Artyści)
 67. Hera, Janina - Henryk Tomaszewski i jego teatr. Warszawa 1983. (Artyści)
 68. Tomczyk-Watrak, Zofia - Józef Szajna i jego teatr. Warszawa 1985. (Artyści)
 69. Misiorny, Michał - Współczesny teatr na świecie : sylwetki pisarzy. Warszawa 1978
 70. Myśl teatralna polskiej awangardy 1919-1939 : antologia. Warszawa 1973. (Teorie Współczesnego Teatru)
 71. Schiller, Leon - Droga przez teatr : 1924-1939. Warszawa 1983. (Pisma)
 72. Wśród mitów teatralnych Młodej Polski. Praca zbiorowa pod red. I. Sławińskiej i M. B. Stykowej. Kraków 1983
 73. Nowa proza amerykańska : szkice krytyczne. Wybrał, oprac. i wstęp Zbigniew Lewicki. Warszawa 1983
 74. Kreczmar, Jan - Notatnik aktora. Warszawa 1966
 75. Szletyński, Henryk - Szkice o teatrze. Warszawa 1979
 76. Barrault, Jean-Louis - Wspomnienia dla jutra. Warszawa 1977
 77. Swinarski, Konrad - Wierność wobec zmienności. Warszawa 1988
 78. Niemczyk, Krzysztof - La courtisane et les poussins : roman. Paris 1999
 79. Tagore, Rabindranath - Rozbicie. Lwów-Poznań 1923. (Biblioteka Lauteatów Nobla) [do oprawy]
 80. Kirchhoff, Alfred - Człowiek i ziemia. Łódź 1907 [do oprawy]
 81. Krasnowolski, Antoni - Najpospolitsze błędy językowe [...]. Warszawa 1919 [do oprawy]
 82. Słowacki, Juliusz - Horsztyński : dramat [...]. Warszawa 1909 [do oprawy]
 83. Korzeniowski, Józef - Kollokacja : powieść. Warszawa [i in.] 1925 [do oprawy]
 84. Shelley, Persy Bysshe - Epipsychidjon. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 92)
 85. Niemcewicz Julian Ursyn - Powrót posła : komedia [...]. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 26)
 86. Goethe, J. W. - Herman i Dorota. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 429) [do oprawy]
 87. Homer - Iljada. Streścił i oprac. A. Lange. Warszawa [b.r.]. (Książki dla Wszystkich; 130) [do oprawy]
 88. Mickiewicz, Adam - Dzieła zbiorowe. Wyd. Tadeusz Pini. Lwów [b.r.]. (Biblioteka Klasyków Polskich; z. 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73) [do oprawy]
 89. Łoziński, Walery - Zaklęty dwór : powieść. T. 1-2. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 211-218) [do oprawy]
 90. Kraszewski, J. I. - Powrót do gniazda : powieść. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 170-175) [do oprawy]
 91. Pol, Wincenty - Losy poczciwej rodziny : zdarzenie prawdziwe. Kraków 1896
 92. Stanley, H. - Z ziemi niewolników. Warszawa 1890 [do oprawy]
 93. Wergiliusz - Wybór z dzieł z dodatkiem wergiljanistów pol.-łac. Oprac. T.Sinko. Lwów-Warszawa 1925 [do oprawy]
 94. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Lwów-Poznań 1924 [do oprawy]
 95. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Warszawa 1948 [do oprawy]
 96. Sienkiewicz, Henryk - Quo vadis. T. 1-3. Warszawa [i in.] [b.r.]. (Pisma; t. 27-29) [do oprawy]
 97. Pol, Wincenty - Mohort : rapsod rycerski z podania. Brody 1909 [do oprawy]
 98. Krasiński, Zygmunt - Psalmy przyszłości. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 261) [do oprawy]
 99. Mickiewicz, Adam - Konfederaci barscy. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 433) [do oprawy]
 100. Byron, Jerzy Gordon - Don Juan. T. 1-2. Warszawa 1922. (Wielka Biblioteka; nr 14-15) [do oprawy]
 101. Pamiętnik młodej dziewczyny : powieść dla dorastającej młodzieży. Warszawa 1906 [do oprawy]
 102. Krasiński, Zygmunt - Irydion. Oprac. Tadeusz Pini. Brody [b.r.] [do oprawy]
 103. Malczewski, Antoni - Marya : powieść ukraińska. Brody [b.r.] [do oprawy]
 104. Lee, Witness - Podstawy  życia chrześcijanina. Warszawa 2002
 105. Kurzowa, Zofia - O mowie Polaków na Kresach Wschodnich. Kraków 1993. (Nauka dla Wszystkich; nr 460)
 106. Szulborska-Łukaszewicz, Joanna - Artysto Scen Polskich, powiedz nam z czego żyjesz? Kraków 2015
 107. Gookin, Dan - Word 6 dla Windows dla opornych. Warszawa 1994
 108. Od szkoły parafialnej do Akademii Pedagogicznej : szkice o oświacie w Bytomiu. Bytom 2011
 109. Henryk Sienkiewicz. Oprac. Janina Kulczycka-Saloni. (Biblioteka "Polonistyki"). Warszawa 1960
 110. Ku czci Karola Adwentowicza w pięćdziesięciolecie pracy teatralnej. Łódź-Warszawa 1950
 111. Zapolska, Gabriela - Moralność pani Dulskiej. Wrocław 1996
 112. Język i społeczeństwo. Wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński. (Panorama). Warszawa 1980
 113. Teatr Dramatyczny w Warszawie. Red. Stanisaw Marczak-Oborski. Warszawa 1972
 114. Teatr Stu : analizy, interpretacje, konteksty [...]. Pod red. E. Chudzińskiego i T. Nyczka. Warszawa 1982
 115. Ciechowicz, Jan - Sam na scenie : teatr jednoosobowy w Polsce. Wrocław [i in.] 1984
 116. Bieńka, Maria Olga - Giraudoux w teatrze polskim. Wrocław [i in.] 1976
 117. Juliusz Słowacki na scenach krakowskich : 1809-1849. Kraków 1979
 118. Boguszewska, Helena - Święcona kreda : powieść. Wyd. 2. Warszawa 1948. (Polonez; 4)
 119. Kelera, Józef - Wrocław teatralny 1945-1980. Wrocław [i in.] 1983
 120. Gąssowski, Szczepan - Współcześni dramatopisarze polscy 1945-1975. Warszawa 1979
 121. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie w trzydziestolecie istnienia. Kraków 1977
 122. Sivert, Tadeusz - Mickiewicz na scenie. Warszawa 1957
 123. Scato, Edward - Polski teatr współczesny pierwszej połowy XX wieku. Warszawa 1967
 124. Lorentowicz, Jan - Teatry w stolicy i inne artykuły. Warszawa 1969
 125. Semil, Małgorzata ; Wysińska, Elżbieta - Słownik współczesnego teatru. Warszawa 1980
 126. Zołotnicki, Dawid - Jutrznie teatralnego października. Warszawa 1980
 127. Braun, Kazimierz - Wielka reforma teatru w Europie : ludzie, idee, zdarzenia. Wrocław [i in.] 1984
 128. Kudliński, Tadeusz - Vademecum teatromana. Wyd. 4, posz. i uzup. Warszawa 1985
 129. Sofokles - Elektra : dramat. Kraków 1950. (Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy; nr 99)
 130. Terlecki, Olgierd - Barwne życie szarej eminencji. Kraków 1981. (Refleksy Historii)
 131. Orzechowski, Emil - Stary Teatr i studio. Kraków 1974
 132. Kudliński, Tadeusz - Maska i oblicze teatru : zarys wiadomości o teatrze. Warszawa 1963
 133. Dickens, Charles - Klub Pickwicka. T. 1-2. Warszawa 1977. (Biblioteka Arcydzieł)
 134. Żeleński, Tadeusz (Boy) - Molier. Warszawa 1957. (Pisma; t. 11)
 135. Solska, Irena - Pamiętnik. Warszawa 1978
 136. Towstonogow, Georgij - Lustra sceny. Warszawa 1984
 137. Szaniawski, Jerzy - W pobliżu teatru. Kraków 1956
 138. Alberti, Rafael - Dramaty. Kraków 1972
 139. Greń, Zygmunt - Godzina przestrogi : szkice z teatru 1955-1963. Kraków 1964
 140. Fik, Marta - "Reżyser ma pomysły"... Kraków 1974
 141. Csato, Edward - Interpretacje : recenzje teatralne 1945-1964. Warszawa 1979
 142. Bujański, Jerzy Ronard - Wteatrwstąpienie : rzecz o aktorze - romans nietypowy. Kraków 1981
 143. Bujański, Jerzy Ronard - Starego Teatru druga młodość. Kraków 1985
 144. Szletyński, Henryk - Sylwety i wspominki. Kraków 1984
 145. Wyspiański, Stanisław - Warszawianka. Kraków 1975
 146. Żurowski, Andrzej - Hebanowski : monografia artystyczna. Warszawa 1984
 147. Puzyna, Konstanty - Półmrok : felietony teatralne i szkice. Warszawa 1982
 148. Morstin, Ludwik Hieronim - Moje przygody teatralne. Warszawa 1961
 149. Piechowski, Jerzy - Rycerze wielkiej gry. Kraków 1981
 150. Kijowski, Andrzej Tadeusz - Chwyt teatralny : zarys instrumentalnej teorii teatru. Kraków 1982
 151. Kreczmar, Jan - Notatnik aktora. Warszawa 1966
 152. Korcelli, Kazimierz - W stronę teatru : ludzie, zdarzenia, polemiki. Warszawa 1976
 153. Sokorski, Włodzimierz - Leon Schiller. Warszawa 1978. (Współczesne Życiorysy Polaków)
 154. Pini-Suchodolska, Jadwiga - Romana Popiel. Warszawa 1962. (Monografie Czołowych Artystów...)
 155. Filler, Witold - Modele teatru : szkice o polskim teatrze współczesnym. Warszawa 1971. (Omega; 203)
 156. Kudliński, Tadeusz - Vademecum teatromana. Warszawa 1973
 157. Rittner, Tadeusz - Głupi Jakub ; Wilki w nocy. Wrocław 1956. (Biblioteka Narodowa. Seria I; nr 160)
 158. Axer, Erwin - Listy ze sceny. Warszawa 1955
 159. Hausbrandt, Andrzej - Rozmowy z ludźmi teatru : inscenizatorzy. Kraków 1973
 160. Hubner, Zygmunt - Sztuka reżyserii. Warszawa 1982. (Panorama Sztuki)
 161. Canetti, Elias - Ocalony język : historia pewnej młodości. Wyd. 1 i 2. Warszawa 1981 i 1986. (Nike)
 162. Dąbrowski, Stanisław ; Górski, Ryszard - Fredro na scenie. Warszawa 1963
 163. Bukowska, Miłosława - Odmiany konwencji w teatrze współczesnym na przykładzie inscenizacji "Wyzwolenia" Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław [i in.] 1981. (Studia i Materiały do Dziejów Teatru Polskiego; t. 12)
 164. Jabłoński, Zbigniew - Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków 1980. (Dzieje Teatru w Krakowie)
 165. Teatry dramatyczne w Szczecinie 1945-1965. Poznań [1965]
 166. Szczygielska, Zofia - Zbigniew Zapasiewicz. Warszawa 1978
 167. Kienzle, Siegfried - Modernes Welttheater : [ein Schauspielfuhrer]. Stuttgart 1966. (Kroners Taschenausgabe)
 168. Eustachiewicz, Lesław - Dramaturgia Młodej Polski : próba monografii dramatu z lat 1890-1918. Warszawa 1982
 169. Frycz, Karol - O teatrze i sztuce. Warszawa 1967
 170. Porada, Zbigniew - Olimpijczycy z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kraków 2014
 171. Jasienica, Paweł - Rozważania o wojnie domowej. Kraków 1985
 172. Pisarze ziemi krakowskiej : informator. Kraków 1976
 173. Szcześniak, Andrzej Leszek - Historia 1918-1939 : podręcznik [...]. Warszawa 1992
 174. Radziwiłł, Anna ; Roszkowski, Wojciech - Historia 1945-1990 : podręcznik [...]. Warszawa 1994
 175. Bazylow, Ludwik - Historia powszechna 1789-1918. Wyd. 4. Warszawa 2000
 176. Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814. Wrocław 1954
 177. Cofalik, Antoni - Skrzypcowe ABC : szkoła gry na skrzypcach. Cz. 1 i 2. Kraków 2000
 178. Zarys antropologii : podręcznik / Br. Jasicki [i in.]. Warszawa 1962
 179. Woźnicki, Jerzy - Szkoły wyższe wobec dylematów i wyzwań współczesności. Warszawa 2001
 180. Woźnicki, Jerzy - Szkoły wyższe w partnerstwie ze swoim otoczeniem. Warszawa 2002
 181. Przedsiębiorczość akademicka. Lublin 2010
 182. Pamiętniki chłopów : wybór. Warszawa 1955
 183. Naumann, Jaromir - Pieter Bruegel. Bratislava 1965
 184. Kopczewski, Jan Stanisław - Casimir Pulaski. Warsaw 1980
 185. Maciąg, Włodzimierz - Współczesna literatura polska : 1939-1969. Warszawa 1970
 186. Szostakowski, Stanisław - O Mikołaju Koperniku. Warszawa 1971
 187. Skiba, Sławomir - Przestrogi dla Polski księdza Piotra Skargi. Kraków 2007
 188. Wiktor, Jan - Orka na ugorze. Warszawa 1954
 189. Gaweł, Tadeusz ; Zinkow, Julian - Kraków i okolice : teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych. Warszawa 1986
 190. Oświęcim w oczach SS : Hoss, Broad, Kremer. Kraków 1980
 191. Dastych, Jerzy - Harmonijka ustna : techniki gry solowej i zespołowej. Warszawa 1989
 192. Henry, O. [William Sidney Porter] - Pamiętnik żółtego psa. Warszawa 1989
 193. Zagadnienia socjo- i psycholingwistyki / pod red. Adama Schaffa. Wrocław [i in.] 1980
 194. Weiss, Tomasz - Literatura Młodej Polski. Warszawa 1984
 195. Vasjucenka, P. V. - Belaruskaja literatura XX stagoddzja i simvalizm. Minsk 2016
 196. Żeromski, Stefan - Dzieje grzechu. Warszawa 1956. (Dzieła : powieści; t. 8)
 197. Piegza, Karol - Sękaci ludzie. Ostrava 1979
 198. Piwowarczyk, Jan - Wobec nowego czasu : z publicystyki 1945-1950. Kraków 1985
 199. Kawalec, Julian - Ziemi przypisany ; Tańczący jastrząb. Kraków 1977
 200. Adamczewski, Jan - Jesteśmy w Krakowie. Warszawa 1973
 201. Kozłowski, Maciej - Między Sanem a Zbruczem : walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918-1919. Kraków 1990
 202. Cienkowski, Witold Paweł - Z tajemnic języka. Warszawa 1963
 203. Sobański, Tomasz - Ucieczki oświęcimskie. Warszawa 1974
 204. Tokarczyk, Andrzej - Tamten świat. Warszawa 1986
 205. Namboodiripad, E.M.S. - Mahatma i gandhyzm. Warszawa 1959
 206. Bart, Włodzimierz - Grunwaldzkie miecze : powieść historyczna dla młodzieży. Warszawa 1980
 207. Bądkowski, Lech - Sny : opowiadania. Kraków 1978
 208. Hajdukiewicz, Leszek ; Karaś, Mieczysław - Uniwersytet Jagielloński : tradycje, współczesność, perspektywy. Kraków 1975
 209. Piekarowicz, Ryszard - Zrozumieć Indie. Warszawa 1977. (Kontynenty)
 210. Kudliński, Tadeusz - Dawne i nowe przypadki "teatrała". Kraków 1975
 211. Kott, Jan - Szekspir współczesny. Kraków 1990
 212. Mitzner, Piotr - Teatr światła i cienia. Warszawa 1987
 213. Semrau, Richard - Taschenwoerterbuch Finnisch Deutsch. Leipzig 1984
 214. Ślipko Tadeusz - Etyczne problemy samobójstwa. Warszawa 1970
 215. Sto lat na Nowym Świecie. Teksty Olgierd Budrewicz [i in.]. Warszawa 1969
 216. Rzewuski Lech - Dikter av en framling eller...Boras 1995
 217. Taize : a pilgrimage of trust on earth. Taize 1986
 218. Patrimoine religieux en Bretagne. Rennes 1996
 219. Borelli Antonio A. - Fatima : orędzie tragedii czy nadziei? Kraków 2003
 220. Z korespondencji Alojzego Jiraska z Polakami. Oprac. Jerzy Śliziński. Wrocław 1955
 221. Kuśniewicz Andrzej - Witraż. Warszawa 1980
 222. Okrasa Włodzimierz - Wizje Akademickiego Mazowsza : wyzwania i kierunki zmian. Warszawa 2013
 223. Gryglewski Ryszard ; Szczeklik Andrzej - Sercu na ratunek. Warszawa 1979. (Omega)
 224. Jańczyk Zygmunt ; Juszczyk Maria - Tajemnice biorytmów. Warszawa 1982
 225. Jaroszewska Barbara - Dla zdrowia i urody. Warszawa 1982
 226. Gutt Romuald W. - Propedeutyka medycyny : podręcznik dla studentów. Warszawa 1985
 227. Stompor Józef - Człowiek z lancetem i inne opowiadania. Warszawa 1983
 228. Pawlikowski Maciej - Z archeologami przez świat.[b.m.] [2003]
 229. Słownik biograficzny katolicyzmu społecznego w Polsce : A-J. Warszawa 1991
 230. Górny Karabach : wydarzenia, fakty liczby. Baku 2005
 231. Omiljanowicz Aleksander - Szpiegowski nokturn. Warszawa 1984
 232. Rusiecki Jan - O nauczaniu języków obcych : zarys metodyki ogólnej kurs podstawowy. Warszawa 1964
 233. Matuszewski Ryszard - Polska literatura współczesna : antologia do użytku szkolnego. Warszawa 1971
 234. Marchlewska Zofia - Z pięciu miast. Warszawa 1953. (Biblioteka Płomyczka)
 235. Smirnow W. - W. Wiliams : życie i twórczość. Warszawa 1949

 

 

CZASOPISMA

 1. International Theatre Annual No 3 i 5                                                             
 2. Botteghe Oscure Quaderno 18: Autum 1956
 3. International Film Annual. No 3
 4. Daniel Blum’s Theatre World. Season 1961-1962. Vol. 18
 5. Jahrbuch der Filmkritik. Ruck-Sicht ohne Rucksicht. 2
 6. New American Review. Nr 12. New York 1971
 7. Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego – Wrocław 1972-1973 
 8. Warsztat. Zeszyt naukowo-literacki. RU SZSP UJ. Kraków 1981
 9. Informator Polski 1984/85
 10. Architekt. Wydawnictwo architektów krakowskich. R. 27: 1991 z. 3
 11. Les Oeuvres Libres No 43, 46, 48. Paris 1925 
 12. Format. Pismo artystyczne. Nr 16/17: 1994                                                          
 13. Low Countries. Arts and society in Flanders and the Netherlans 1995-96                  
 14. Teatro in Europa. L’educazione teatrale. No 14/15. Milano 1995                                      
 15. Świat w przekroju: 1959; 1969                                               
 16. Almanach sceny polskiej: 1959/1960, 1960/1961, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1974/1975, 1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 1981/1982, 1985/1986                              
 17. Teatr : wybrane roczniki i pojedyncze numery             
 18. Film : oprawne roczniki (niekompletne) : 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989 oraz starsze, pojedyczne numery
 19. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 20. Przegląd Bydgoski. Humanistyczne czasopismo naukowe. R. 20: 2009
 21. Historyka. Studia metodologiczne. T. 31: 2001 ; T. 34: 2004
 22. Zarządzanie w kulturze. T. 5: 2004
 23. Encyklopedia współczesna: 1957, 1958, 1959
 24. Sensus Historiae: Vol. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15
 25. Verbum Nobile : pismo środowiska szlacheckiego. Nr 16: 2007
 26. Barok : historia, literatura, sztuka. Półrocznik III/2(6): 1996
 27. Notatnik Teatralny. Lato ‘93 (6) vol. I, vol. II , Zima ‘93/94 (7), Wiosna ’96 (11), 32-33/2004, 35/2004
 28. Twórczość
 29. Odra