Dublety

Wykaz książek i czasopism wycofanych z księgozbioru do nieodpłatnego przekazania dla zainteresowanych bibliotek (ostatnia modyfikacja, 31 V 2017 r.):

KSIĄŻKI

 1. Jabłoński, Zbigniew: Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1980
 2. Simon, Alfred: Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979
 3. Gall, Iwo: Mój teatr. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1963
 4. Greń, Z. : Teatr zamknięty. Kraków: Wydaw. Literackie, 1984
 5. Szaniawski, Jerzy: W pobliżu teatru. Kraków: Wydaw. Literackie, 1956
 6. Lipiec, W.: Zelwerowicz i scena łódzka. Łódź: Wydaw. Łódzkie, 1960
 7. Dąbrowski, B.: Na deskach świat oznaczający. T. 2-3. Kraków: WL, 1981
 8. Natanson, W.: Karol Adwentowicz. Warszawa: PIW, 1955
 9. Krakowski katalog aktorów. Kraków 1997
 10. Wiekiera, Edward - Pamiętnik faryzeusza. Kraków 1991
 11. Wiekiera, E. - Horoskop. Kraków 1991
 12. Wiekiera, E. - Biesiada odpustowa. Kraków 1992
 13. Wiekiera, E. - Wyspa skazańców. T. 2. Kraków 1992
 14. Wiekiera, E. - Zaraza. Kraków 1992
 15. Wiekiera, E. - Magia liczby i słowa. Kraków 1991
 16. Przybylska, Maria - Czwarta generalna. Kraków 2007
 17. Terry, Ellen - Historia mojego życia. Warszawa 1989
 18. Lisowski, Juliusz Lubicz - Wspomnienia starego aktora. Katowice 1988
 19. Wyspiański i teatr : 1907-1957. Kraków 1957
 20. Opalski, Józef - Rozmowy o Konradzie Swinarskim i "Hamlecie". Kraków 1988
 21. Poskuta-Włodek, Diana - Co dzień powtarza się gra... Kraków 1993
 22. Sikora, Piotr - Słowa i zbawienie. Kraków 2004
 23. Deutsch ein Lehrbuch fur Auslander. Teil 1-2. Leipzig 1975-1977
 24. Deutsch fur Fortgeschrittene. Leipzig 1976
 25. Dobrzycka, Irena - Język angielski dla samouków. Z. 5-9. Warszawa [1957]
 26. Kaznowski, Andrzej - Essentials of English transformational syntax. Warszawa 1980
 27. Tortori, A. - Storielle allegre. Lustige Geschichtchen. Munchen [b.r.]
 28. Rozmowa polsko-niemiecka. Ułożył S.Z. Kraków [b.r.]
 29. Rymkiewicz, Jarosław Marek - Dwie komedie [Ułani ; Dwór nad Narwią]. Warszawa 1980
 30. Przestrzeń i literatura. Wrocław [i in.] 1978. (Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej)
 31. Rocławski, Bronisław - System fonostatystyczny współczesnego języka polskiego. Wrocław [i in.] 1981
 32. Parnicki, Teodor - Srebrne orły. Wrocław-Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 33. Myśli św. Katarzyny Sieneńskiej. Komorów 1998 [reprint]
 34. Eustachiewicz, Lesław - Dramaturgia polska w latach 1945-77. Warszawa 1979
 35. Dvornik, Francis - Bizancjum a prymat Rzymu. Warszawa 1985
 36. Seidler, Grzegorz Leopold - W nurcie Oświecenia. Lublin 1984
 37. Czapliński, Władysław - Zarys dziejów Polski do roku 1864. Kraków 1985
 38. Sto lat Starego Teatru w Krakowie. Kraków 1965
 39. Kelera, Józef - Pojedynki o teatr. Wrocław [i in.] 1969
 40. Adamski, Jerzy - Historia literatury francuskiej. Wrocław [i in.] 1966
 41. Wilczek, Franciszek - Ontologiczne podstawy dowodów na istnienie Boga. Warszawa 1958
 42. Leclerc, Guy - Les grandes aventures du theatre. Paris 1965
 43. Baecque, Andre de - Le theatre d'aujourd'hui. Paris 1964
 44. Senart, Philippe - [Eugene] Ionesco. Paris 1964
 45. The genius of the later English theater. New York 1962
 46. Ionesco, Eugene - Theatre III. Paris 1963
 47. Barthes, Roland - Essais critiques. Paris 1964
 48. Kernan, Alvin B. - The modern American theater. Englewood Cliffs 1967
 49. Wellwarth, George - The theater of protest and paradox. New York 1964
 50. Junges Deutsches Theater von heute. Munchen [196-]
 51. Deutsches Theater des Expressionismus. Munchen [196-]
 52. Mander, Raymond ; Mitchenson, Joe - The theatres of London. New York 1961
 53. Żabiński, Jan - Futro i jego dostawcy. Warszawa 1953
 54. Żabiński, Jan - Czy znasz te zwierzęta. Warszawa 1953
 55. Majzel, S. - Światło i wzrok. Warszawa 1951
 56. Szober, Stanisław - Podręcznik do nauki języka polskiego w seminariach nauczycielskich. Cz. 2: Ćwiczenia i zadania. Warszawa 1927
 57. Fischer, Rudolf - Wir Lernen tschechisch Sprechen. Leipzig [1964?]
 58. Beck, Jadwiga - Kiedy byłam Ekscelencją. Warszawa 1990
 59. Batowski, Henryk - Rozpad Austro-Węgier 1914-1918. Kraków 1982
 60. Szcześniak, Andrzej Leszek - Historia 1918-1939. Warszawa 1992
 61. Radziwiłł, Anna ; Roszkowski, Wojciech - Historia 1945-1990. Warszawa 1994
 62. Pisarze ziemi krakowskiej : informator. Kraków 1976
 63. Drozdowski, Bohdan - Arnhem, ciemne światło ; Stare srebra. Warszawa 1978
 64. Drobner, Mieczysław - Instrumentoznawstwo i akustyka : podręcznik dla szkół muzycznych II stopnia. Kraków 1968
 65. Wczoraj, dziś i jutro Związku Artystów Scen Polskich : sesja naukowa z okazji 90-lecia ZASP. Kraków 2009
 66. Oblicza piękna. Sympozja 3. Kraków 2008
 67. Le francais en images. Moskwa 1962
 68. Ippoldt, Juliusz - Gramatyka niemiecka do użytku szkolnego i nauki samodzielnej. Kraków 1945
 69. Moller, Georg - Guter Stil im Alltag : eine moderne Satzbauschule. Leipzig 1965
 70. Niedźwiecki, H. ; Rożecki, A. ; Stadnicki, L. - Wszyscy gramy w brydża. Warszawa 1977
 71. Konieczny, Jan - Dąbrówka : fragmenty życia i pracy w przeszłości. Dąbrówka 2004
 72. Walles, M. F. - Akwarium i jego urządzenie. Warszawa 1955
 73. Gajewski, Wacław - Jak poznawano zjawiska dziedziczności. Warszawa 1958
 74. Rożniatowski, Tadeusz - Mężczyzna po czterdziestce. Warszawa 1957
 75. Kirschner, Henryk - Co to jest zmęczenie i jak mu przeciwdziałać. Warszawa 1963
 76. Stoletow, W. - Dlaczego roślina jest zielona. Warszawa 1949
 77. Szyszkowski, Władysław - Analiza dzieła literackiego w szkole. Warszawa 1958
 78. Anusiewicz, Janusz - Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim. Wrocław 1978
 79. Kruszewska, Janina ; Jackowski, Tadeusz - Dostawy, roboty i usługi jednostek gospodarki nie uspołecznionej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej. Warszawa 1971
 80. Szlachetko, Wanda - Analiza utworów lirycznych w szkole podstawowej. Warszawa 1972
 81. Trwajcie mocni w wierze : eucharystia z Ojcem świętym Benedyktem XVI. Błonia krakowskie 28 maja 2006 r. Kraków 2006
 82. Wykłady inaugurujące rok akademicki 2015/2016. Inst. Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. Warszawa 2016
 83. Okupacja i medycyna : piąty wybór artykułów z "Przeglądu Lekarskiego - Oświęcim" z lat 1965-1981. Warszawa 1984
 84. Dwa studia z polskiej leksykografii współczesnej / pod red. Zygmunta Saloniego. Warszawa 1981
 85. Żeromski, Stefan - Przedwiośnie : powieść. Kraków 1950 [egz. do oprawy]
 86. Bochnak, Adam - Historia sztuki nowożytnej. T. 1. Warszawa-Kraków 1985
 87. Rostworowski, Karol Hubert - Dramaty wybrane. T. 2. Kraków 1967
 88. Wańkowicz, Melchior - Westerplatte. Warszawa 1967 [egz. do oprawy]
 89. Słownik francusko-polski i polsko-francuski. Cz. 1-2. Oprac. Paweł Kalina. Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 90. Słownik angielsko-polski i polsko-angielski. Cz. 1-2. Oprac. pod red. W. Kiersta. Warszawa 1951 [do oprawy]
 91. Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Cz. 1-2. Oprac. Paweł Kalina. Warszawa 1952 [egz. do oprawy]
 92. Szober, Stanisław - Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa 1948
 93. Władysław Krzemiński (1907-1966) / praca zbiorowa pod red. Emila Orzechowskiego. Kraków 1991
 94. Ochmański, Jerzy - Dzieje Rosji do roku 1861. Warszawa-Poznań 1986
 95. Hausbrandt, Andrzej - Elementy wiedzy o teatrze. Warszawa 1982
 96. Doroszewski, Witold - Rozmowy o języku. Kraków 1948
 97. Doroszewski, Witold. Rozmowy o języku : seria III. Kraków 1952
 98. Malczewski, Antoni - Maria : powieść ukraińska. Kraków 1947
 99. Sterne, Laurence - Podróż sentymantalna przez Francję i Włochy. Warszawa 1959. (Biblioteka Arcydzieł)
 100. France, Anatol - Bunt aniołów. Warszawa 1986
 101. Szekspir, Wiliam - Juliusz Cezar : tragedia w 5 aktach. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1953
 102. Nijinsky, Romola - [Vaslav] Nijinsky. Middlesex 1960. (Penguin Biography)
 103. Poźniak, Włodzimierz - "Cyrulik Sewilski" J[oachima] Rossiniego. Kraków 1955. (Mała Biblioteka Operowa)
 104. Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim : zarys monograficzny. Księga zbiorowa pod red. Tadeusza Ulewicza. Kraków 1966
 105. Chrzanów : studia z dziejów miasta i regionu do roku 1939. Chrzanów 1998
 106. Perlin, Oskar - Zarys gramatyki języka hiszpańskiego. Warszawa 1984
 107. Słomkowski, Antoni - Problem pochodzenia człowieka. Poznań 1957
 108. Prus, Bolesław - Lalka : powieść. T. 1-2. Warszawa 1949
 109. Mazierski, Stanisław - Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej. Lublin 1969
 110. Jędraszko, Sabina - Słownik lekarski angielsko-polski. Warszawa 1979
 111. Wittig, Joseph - Kronika miasta Nowa Ruda. T. 1-5. Nowa Ruda 2004-2006
 112. Sosnowski, Kazimierz - Ziemia krakowska : szczegółowy przewodnik wycieczkowy. T. 2: Pogórze karpackie. Kraków 1948
 113. Wprowadzenie do nauki o teatrze. T. 1: Dramat - Teatr. T. 2: O tworzywie i twórcach dzieła teatralnego. Wybór i oprac. Janusz Degler. Wrocław 1976
 114. Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814. Oprac. Eugeniusz Szwankowski. Wrocław 1954
 115. Prokopiak, Janusz - Radomski czerwiec '76 : wspomnienia partyjnego sekretarza. Warszawa-Radom 2001
 116. Woycicki, Alfred - 75 lat Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Kraków 1968
 117. Teatr bezsłownej prawdy : "Scena Plastyczna" Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pod red. Wojciecha Chudego. Lublin 1990
 118. Kuchtówna, Lidia - Irena Solska. Warszawa 1980. (Artyści)
 119. Svehla, Jaroslav - Deburau : pierrot nieśmiertelny. Warszawa 1983. (Artyści)
 120. Hera, Janina - Henryk Tomaszewski i jego teatr. Warszawa 1983. (Artyści)
 121. Tomczyk-Watrak, Zofia - Józef Szajna i jego teatr. Warszawa 1985. (Artyści)
 122. Dekker, Thomas - Szewskie święto albo Szlachetne rzemiosło. Kraków 1979
 123. Dekker, Thomas - Czarownica z Edmonton. Kraków 1980
 124. Misiorny, Michał - Współczesny teatr na świecie : sylwetki pisarzy. Warszawa 1978
 125. Got, Jerzy - Teatr austriacki w Krakowie w latach 1853-1865. Kraków-Wrocław 1984. (Dzieje Teatru w Krakowie)
 126. Myśl teatralna polskiej awangardy 1919-1939 : antologia. Warszawa 1973. (Teorie Współczesnego Teatru)
 127. Poezja polskiego Oświecenia : antologia. Oprac. Jan Kott. Warszawa 1954
 128. Schiller, Leon - Droga przez teatr : 1924-1939. Warszawa 1983. (Pisma)
 129. Wśród mitów teatralnych Młodej Polski. Praca zbiorowa pod red. I. Sławińskiej i M. B. Stykowej. Kraków 1983
 130. Sławińska, Irena - Teatr w myśli współczesnej : ku antropologii teatru. Warszawa 1990
 131. Nowa proza amerykańska : szkice krytyczne. Wybrał, oprac. i wstęp Zbigniew Lewicki. Warszawa 1983
 132. Wyszyński, Stefan - Sursum corda : wybór przemówień. Poznań-Warszawa 1974
 133. Kreczmar, Jan - Notatnik aktora. Warszawa 1966
 134. Szletyński, Henryk - Szkice o teatrze. Warszawa 1979
 135. Jasienica, Paweł - Rozważania o wojnie domowej. Kraków 1989
 136. Gregorowicz, Kazimierz - Zarys główniejszych wypadków w województwie lubelskim w r. 1861. Lublin 1984
 137. Barrault, Jean-Louis - Wspomnienia dla jutra. Warszawa 1977
 138. Swinarski, Konrad - Wierność wobec zmienności. Warszawa 1988
 139. Niemczyk, Krzysztof - La courtisane et les poussins : roman. Paris 1999
 140. Marczyński, Antoni - Ostatnia torpeda. Warszawa 1929 [do oprawy]
 141. Schlesinger, Majer ; Spitzer, Salomon - Krótki rys historyi Izraelitów. Kraków 1883 [do oprawy]
 142. Tagore, Rabindranath - Rozbicie. Lwów-Poznań 1923 [do oprawy]
 143. Kirchhoff, Alfred - Człowiek i ziemia. Łódź 1907 [do oprawy]
 144. Krasnowolski, Antoni - Najpospolitsze błędy językowe [...]. Warszawa 1919 [do oprawy]
 145. Olle-Laprune, P. - O wartości życia. Warszawa 1906. (W Imię Postępu i Prawdy) [do oprawy]
 146. Słowacki, Juliusz - Horsztyński : dramat [...]. Warszawa 1909 [do oprawy]
 147. Słupecka, Szczęsna - Objawy i cechy charakteru i temperamentu u dzieci. Warszawa 1905 [do oprawy]
 148. Korzeniowski, Józef - Kollokacja : powieść. Warszawa [i in.] 1925 [do oprawy]
 149. Shelley, Persy Bysshe - Epipsychidjon. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 92)
 150. Niemcewicz Julian Ursyn - Powrót posła : komedia [...]. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 26)
 151. Goethe, J. W. - Herman i Dorota. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 429) [do oprawy]
 152. Nałkowska, W. - Mała gieografia fizyczna. Warszawa [b.r.] [do oprawy]
 153. Homer - Iljada. Streścił i oprac. A. Lange. Warszawa [b.r.]. (Książki dla Wszystkich; 130) [do oprawy]
 154. Mickiewicz, Adam - Dzieła zbiorowe. Wyd. Tadeusz Pini. Lwów [b.r.]. (Biblioteka Klasyków Polskich; z. 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73) [do oprawy]
 155. Łoziński, Walery - Zaklęty dwór : powieść. T. 1-2. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 211-218) [do oprawy]
 156. Kraszewski, J. I. - Powrót do gniazda : powieść. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 170-175) [do oprawy]
 157. Goethe, J. W. - Egmont : tragedya. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 266) [do oprawy]
 158. Rościszewski, Mieczysław - Jak doskonalić samego siebie? Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 567-570) [do oprawy]
 159. Pol, Wincenty - Losy poczciwej rodziny : zdarzenie prawdziwe. Kraków 1896
 160. Rubczyński, Witold - Filozofia życia duchowego. Poznań 1925 [do oprawy]
 161. Weitbrecht, G. - Widzialne i niewidzialne niebo. Cieszyn 1929. (Głosy Kościelne)
 162. Stanley, H. - Z ziemi niewolników. Warszawa 1890 [do oprawy]
 163. Wergiliusz - Wybór z dzieł z dodatkiem wergiljanistów polsko-łacińskich. Oprac. Tadeusz Sinko. Lwów-Warszawa 1925 [do oprawy]
 164. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Lwów-Poznań 1924 [do oprawy]
 165. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Warszawa 1948 [do oprawy]
 166. Sienkiewicz, Henryk - Quo vadis. T. 1-3. Warszawa [i in.] [b.r.]. (Pisma; t. 27-29) [do oprawy]
 167. Pol, Wincenty - Mohort : rapsod rycerski z podania. Brody 1909 [do oprawy]
 168. Krasiński, Zygmunt - Psalmy przyszłości. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 261) [do oprawy]
 169. Lawn tennis : krótki podręcznik dla grających i urządzających grę. Lwów-Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 706) [do oprawy]
 170. Mickiewicz, Adam - Konfederaci barscy. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 433) [do oprawy]
 171. Byron, Jerzy Gordon - Don Juan. T. 1-2. Warszawa 1922. (Wielka Biblioteka; nr 14-15) [do oprawy]
 172. Pamiętnik młodej dziewczyny : powieść dla dorastającej młodzieży. Warszawa 1906 [do oprawy]
 173. Schiller, Fryderyk - Dzieła poetyczne i dramatyczne. T. 3, 4, 5, 6. Stanisławów [b.r.] [do oprawy]
 174. Nietzsche, Frederic - Ecce homo siuvi des Poesies. Paris 1909 [do oprawy]
 175. Hugo, Wiktor - Człowiek śmiechu : powieść. T. 1-3. Warszawa-Kraków 1911. (Ciekawe Powieści; nr 10-12) [do oprawy]
 176. Krasiński, Zygmunt - Irydion. Oprac. Tadeusz Pini. Brody [b.r.] [do oprawy]
 177. Malczewski, Antoni - Marya : powieść ukraińska. Brody [b.r.] [do oprawy]
 178. Lee, Witness - Podstawy  życia chrześcijanina. Warszawa 2002
 179. Mańczak, W. ; Graciotti, S. - Podręcznik języka włoskiego. Warszawa 1966
 180. Kurzowa, Zofia - O mowie Polaków na Kresach Wschodnich. Kraków 1993. (Nauka dla Wszystkich; nr 460)
 181. Bielenin, Kazimierz - Starożytne hutnictwo świętokrzyskie. Warszawa 1969
 182. Szulborska-Łukaszewicz, Joanna - Artysto Scen Polskich, powiedz nam z czego żyjesz? Kraków 2015
 183. Mrożek i Mrożek : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Teatru Inst. Filol. Pol. UJ 18-21 VI 1990. Kraków 1994
 184. Bazylow, Ludwik - Historia powszechna 1789-1918. Wyd. 4. Warszawa 2000
 185. Gookin, Dan - Word 6 dla Windows dla opornych. Warszawa 1994
 186. Porada, Zbigniew - Olimpijczycy z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kraków 2014
 187. Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych we Wrocławiu 1946-1990 : wystawa prac studentów i pedagogów, CBWA "Zachęta". Warszawa 1990
 188. Od szkoły parafialnej do Akademii Pedagogicznej : szkice o oświacie w Bytomiu. Bytom 2011
 189. Henryk Sienkiewicz. Oprac. Janina Kulczycka-Saloni. (Biblioteka "Polonistyki"). Warszawa 1960
 190. Ku czci Karola Adwentowicza w pięćdziesięciolecie pracy teatralnej. Łódź-Warszawa 1950
 191. Zapolska, Gabriela - Moralność pani Dulskiej. Wrocław 1996
 192. Tazbir, Janusz - Okrucieństwo w nowożytnej Europie. (Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej) (Prace wybrane; t. 2). Kraków 2000
 193. Język i społeczeństwo. Wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński. (Panorama). Warszawa 1980
 194. Kuncewiczowa, Maria - Przezrocza : notatki włoskie. Łódź 2010

 

 

CZASOPISMA

 1. International Theatre Annual No 3 i 5                                                             
 2. Botteghe Oscure Quaderno 18: Autum 1956
 3. International Film Annual. No 3
 4. Daniel Blum’s Theatre World. Season 1961-1962. Vol. 18
 5. Jahrbuch der Filmkritik. Ruck-Sicht ohne Rucksicht. 2
 6. New American Review. Nr 12. New York 1971
 7. Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego – Wrocław 1972-1973 
 8. Film-Telewizja: 1975, 1976. Oprac. Zespół Red. tyg. Ekran. Warszawa 1976-1977
 9. Warsztat. Zeszyt naukowo-literacki. RU SZSP UJ. Kraków 1981
 10. Informator Polski 1984/85
 11. Architekt. Wydawnictwo architektów krakowskich. R. 27: 1991 z. 3
 12. Les Oeuvres Libres No 43, 46, 48. Paris 1925 
 13. Format. Pismo artystyczne. Nr 16/17: 1994                                                          
 14. Low Countries. Arts and society in Flanders and the Netherlans 1995-96                  
 15. Teatro in Europa. L’educazione teatrale. No 14/15. Milano 1995                                      
 16.  Świat w przekroju: 1959; 1969                                               
 17.  Almanach sceny polskiej: 1974/75, 1976/77, 1977/78                                                 
 18.  Teatr: wybrane roczniki i pojedyncze numery od lat 40. do 90. XX w.            
 19. Film: oprawne roczniki (niekompletne) : 1975, 1976, 1977,  1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1985, 1988, 1989 oraz starsze, pojedyczne numery
 20. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 21. Przegląd Bydgoski. Humanistyczne czasopismo naukowe. R. 20: 2009
 22. Historyka. Studia metodologiczne. T. 31: 2001 ; T. 34: 2004
 23. Zarządzanie w kulturze. T. 5: 2004
 24. Encyklopedia współczesna: 1957, 1958, 1959
 25. Sensus Historiae: Vol. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15
 26. Powiększenie : studencki magazyn filmowy. R. 3 nr 2(10): 1983
 27. Film na Świecie : dwumiesięcznik dyskusyjnych klubów filmowych. Nr 2 (387): 1992 [Francis Ford Coppola]
 28. Verbum Nobile : pismo środowiska szlacheckiego. Nr 16: 2007
 29. Barok : historia, literatura, sztuka. Półrocznik III/2(6): 1996
 30. Zdanie : pismo stowarzyszenia "Kuźnica". Nr 1-2 (152-153): 2012