Dublety

Wykaz książek i czasopism wycofanych z księgozbioru do nieodpłatnego przekazania dla zainteresowanych bibliotek (ostatnia modyfikacja 19 X 2017 r.):

KSIĄŻKI

 1. Simon, Alfred: Słownik współczesnego teatru francuskiego. Warszawa 1979
 2. Greń, Z. : Teatr zamknięty. Kraków 1984
 3. Szaniawski, Jerzy: W pobliżu teatru. Kraków 1956
 4. Dąbrowski, B.: Na deskach świat oznaczający. T. 2-3. Kraków 1981
 5. Natanson, W.: Karol Adwentowicz. Warszawa 1955
 6. Krakowski katalog aktorów. Kraków 1997
 7. Wiekiera, Edward - Pamiętnik faryzeusza. Kraków 1991
 8. Wiekiera, E. - Horoskop. Kraków 1991
 9. Wiekiera, E. - Biesiada odpustowa. Kraków 1992
 10. Wiekiera, E. - Wyspa skazańców. T. 2. Kraków 1992
 11. Wiekiera, E. - Zaraza. Kraków 1992
 12. Wiekiera, E. - Magia liczby i słowa. Kraków 1991
 13. Przybylska, Maria - Czwarta generalna. Kraków 2007
 14. Terry, Ellen - Historia mojego życia. Warszawa 1989
 15. Lisowski, Juliusz Lubicz - Wspomnienia starego aktora. Katowice 1988
 16. Opalski, Józef - Rozmowy o Konradzie Swinarskim i "Hamlecie". Kraków 1988
 17. Dobrzycka, Irena - Język angielski dla samouków. Z. 5-9. Warszawa [1957]
 18. Tortori, A. - Storielle allegre. Lustige Geschichtchen. Munchen [b.r.]
 19. Rocławski, Bronisław - System fonostatystyczny współczesnego języka polskiego. Wrocław [i in.] 1981
 20. Parnicki, Teodor - Srebrne orły. Wrocław-Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 21. Myśli św. Katarzyny Sieneńskiej. Komorów 1998 [reprint]
 22. Eustachiewicz, Lesław - Dramaturgia polska w latach 1945-77. Warszawa 1979
 23. Czapliński, Władysław - Zarys dziejów Polski do roku 1864. Kraków 1985
 24. Sto lat Starego Teatru w Krakowie. Kraków 1965
 25. Kelera, Józef - Pojedynki o teatr. Wrocław [i in.] 1969
 26. Adamski, Jerzy - Historia literatury francuskiej. Wrocław [i in.] 1966
 27. Leclerc, Guy - Les grandes aventures du theatre. Paris 1965
 28. Baecque, Andre de - Le theatre d'aujourd'hui. Paris 1964
 29. Senart, Philippe - [Eugene] Ionesco. Paris 1964
 30. Ionesco, Eugene - Theatre III. Paris 1963
 31. Barthes, Roland - Essais critiques. Paris 1964
 32. Kernan, Alvin B. - The modern American theater. Englewood Cliffs 1967
 33. Wellwarth, George - The theater of protest and paradox. New York 1964
 34. Junges Deutsches Theater von heute. Munchen [196-]
 35. Deutsches Theater des Expressionismus. Munchen [196-]
 36. Fischer, Rudolf - Wir Lernen tschechisch Sprechen. Leipzig [1964?]
 37. Drozdowski, Bohdan - Arnhem, ciemne światło ; Stare srebra. Warszawa 1978
 38. Le francais en images. Moskwa 1962
 39. Niedźwiecki, H. ; Rożecki, A. ; Stadnicki, L. - Wszyscy gramy w brydża. Warszawa 1977
 40. Walles, M. F. - Akwarium i jego urządzenie. Warszawa 1955
 41. Szyszkowski, Władysław - Analiza dzieła literackiego w szkole. Warszawa 1958
 42. Anusiewicz, Janusz - Konstrukcje analityczne we współczesnym języku polskim. Wrocław 1978
 43. Szlachetko, Wanda - Analiza utworów lirycznych w szkole podstawowej. Warszawa 1972
 44. Trwajcie mocni w wierze : eucharystia z Ojcem św. Benedyktem XVI. Błonia krakowskie 28 V 2006 r. Kraków 2006
 45. Żeromski, Stefan - Przedwiośnie : powieść. Kraków 1950 [egz. do oprawy]
 46. Bochnak, Adam - Historia sztuki nowożytnej. T. 1. Warszawa-Kraków 1985
 47. Rostworowski, Karol Hubert - Dramaty wybrane. T. 2. Kraków 1967
 48. Wańkowicz, Melchior - Westerplatte. Warszawa 1967 [egz. do oprawy]
 49. Słownik francusko-polski i polsko-francuski. Cz. 1-2. Oprac. Paweł Kalina. Warszawa 1949 [egz. do oprawy]
 50. Słownik angielsko-polski i polsko-angielski. Cz. 1-2. Oprac. pod red. W. Kiersta. Warszawa 1951 [do oprawy]
 51. Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Cz. 1-2. Oprac. Paweł Kalina. Warszawa 1952 [egz. do oprawy]
 52. Szober, Stanisław - Słownik poprawnej polszczyzny. Warszawa 1948
 53. Doroszewski, Witold - Rozmowy o języku. Kraków 1948
 54. Doroszewski, Witold - Rozmowy o języku : seria III. Kraków 1952
 55. Sterne, Laurence - Podróż sentymantalna przez Francję i Włochy. Warszawa 1959. (Biblioteka Arcydzieł)
 56. France, Anatol - Bunt aniołów. Warszawa 1986
 57. [Shakespeare] Szekspir, Wiliam - Juliusz Cezar : tragedia w 5 aktach. Przeł. Zofia Siwicka. Warszawa 1953
 58. Nijinsky, Romola - [Vaslav] Nijinsky. Middlesex 1960. (Penguin Biography)
 59. Poźniak, Włodzimierz - "Cyrulik Sewilski" J[oachima] Rossiniego. Kraków 1955. (Mała Biblioteka Operowa)
 60. Prus, Bolesław - Lalka : powieść. T. 1-2. Warszawa 1949
 61. Teatr bezsłownej prawdy : "Scena Plastyczna" KUL. Pod red. Wojciecha Chudego. Lublin 1990
 62. Kuchtówna, Lidia - Irena Solska. Warszawa 1980. (Artyści)
 63. Svehla, Jaroslav - Deburau : Pierrot nieśmiertelny. Warszawa 1983. (Artyści)
 64. Misiorny, Michał - Współczesny teatr na świecie : sylwetki pisarzy. Warszawa 1978
 65. Myśl teatralna polskiej awangardy 1919-1939 : antologia. Warszawa 1973. (Teorie Współczesnego Teatru)
 66. Schiller, Leon - Droga przez teatr : 1924-1939. Warszawa 1983. (Pisma)
 67. Wśród mitów teatralnych Młodej Polski. Praca zbiorowa pod red. I. Sławińskiej i M. B. Stykowej. Kraków 1983
 68. Nowa proza amerykańska : szkice krytyczne. Wybrał, oprac. i wstęp Zbigniew Lewicki. Warszawa 1983
 69. Kreczmar, Jan - Notatnik aktora. Warszawa 1966
 70. Szletyński, Henryk - Szkice o teatrze. Warszawa 1979
 71. Barrault, Jean-Louis - Wspomnienia dla jutra. Warszawa 1977
 72. Niemczyk, Krzysztof - La courtisane et les poussins : roman. Paris 1999
 73. Tagore, Rabindranath - Rozbicie. Lwów-Poznań 1923. (Biblioteka Lauteatów Nobla) [do oprawy]
 74. Kirchhoff, Alfred - Człowiek i ziemia. Łódź 1907 [do oprawy]
 75. Krasnowolski, Antoni - Najpospolitsze błędy językowe [...]. Warszawa 1919 [do oprawy]
 76. Słowacki, Juliusz - Horsztyński : dramat [...]. Warszawa 1909 [do oprawy]
 77. Korzeniowski, Józef - Kollokacja : powieść. Warszawa [i in.] 1925 [do oprawy]
 78. Shelley, Persy Bysshe - Epipsychidjon. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 92)
 79. Niemcewicz Julian Ursyn - Powrót posła : komedia [...]. Warszawa [b.r.]. (Wielka Biblioteka; nr 26)
 80. Goethe, J. W. - Herman i Dorota. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 429) [do oprawy]
 81. Homer - Iljada. Streścił i oprac. A. Lange. Warszawa [b.r.]. (Książki dla Wszystkich; 130) [do oprawy]
 82. Mickiewicz, Adam - Dzieła zbiorowe. Wyd. Tadeusz Pini. Lwów [b.r.]. (Biblioteka Klasyków Polskich; z. 50, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73) [do oprawy]
 83. Łoziński, Walery - Zaklęty dwór : powieść. T. 1-2. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 211-218) [do oprawy]
 84. Kraszewski, J. I. - Powrót do gniazda : powieść. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 170-175) [do oprawy]
 85. Wergiliusz - Wybór z dzieł z dodatkiem wergiljanistów pol.-łac. Oprac. T.Sinko. Lwów-Warszawa 1925 [do oprawy]
 86. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Lwów-Poznań 1924 [do oprawy]
 87. Lagerlof, Selma - Gosta Berling. Warszawa 1948 [do oprawy]
 88. Sienkiewicz, Henryk - Quo vadis. T. 1-3. Warszawa [i in.] [b.r.]. (Pisma; t. 27-29) [do oprawy]
 89. Pol, Wincenty - Mohort : rapsod rycerski z podania. Brody 1909 [do oprawy]
 90. Krasiński, Zygmunt - Psalmy przyszłości. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 261) [do oprawy]
 91. Mickiewicz, Adam - Konfederaci barscy. Złoczów [b.r.]. (Biblioteka Powszechna; nr 433) [do oprawy]
 92. Byron, Jerzy Gordon - Don Juan. T. 1-2. Warszawa 1922. (Wielka Biblioteka; nr 14-15) [do oprawy]
 93. Krasiński, Zygmunt - Irydion. Oprac. Tadeusz Pini. Brody [b.r.] [do oprawy]
 94. Malczewski, Antoni - Marya : powieść ukraińska. Brody [b.r.] [do oprawy]
 95. Lee, Witness - Podstawy  życia chrześcijanina. Warszawa 2002
 96. Kurzowa, Zofia - O mowie Polaków na Kresach Wschodnich. Kraków 1993. (Nauka dla Wszystkich; nr 460)
 97. Gookin, Dan - Word 6 dla Windows dla opornych. Warszawa 1994
 98. Henryk Sienkiewicz. Oprac. Janina Kulczycka-Saloni. (Biblioteka "Polonistyki"). Warszawa 1960
 99. Ku czci Karola Adwentowicza w pięćdziesięciolecie pracy teatralnej. Łódź-Warszawa 1950
 100. Zapolska, Gabriela - Moralność pani Dulskiej. Wrocław 1996
 101. Język i społeczeństwo. Wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński. (Panorama). Warszawa 1980
 102. Teatr Dramatyczny w Warszawie. Red. Stanisaw Marczak-Oborski. Warszawa 1972
 103. Bieńka, Maria Olga - Giraudoux w teatrze polskim. Wrocław [i in.] 1976
 104. Boguszewska, Helena - Święcona kreda : powieść. Wyd. 2. Warszawa 1948. (Polonez; 4)
 105. Kelera, Józef - Wrocław teatralny 1945-1980. Wrocław [i in.] 1983
 106. Gąssowski, Szczepan - Współcześni dramatopisarze polscy 1945-1975. Warszawa 1979
 107. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie w trzydziestolecie istnienia. Kraków 1977
 108. Scato, Edward - Polski teatr współczesny pierwszej połowy XX wieku. Warszawa 1967
 109. Lorentowicz, Jan - Teatry w stolicy i inne artykuły. Warszawa 1969
 110. Semil, Małgorzata ; Wysińska, Elżbieta - Słownik współczesnego teatru. Warszawa 1980
 111. Zołotnicki, Dawid - Jutrznie teatralnego października. Warszawa 1980
 112. Kudliński, Tadeusz - Vademecum teatromana. Wyd. 4, posz. i uzup. Warszawa 1985
 113. Sofokles - Elektra : dramat. Kraków 1950. (Biblioteka Arcydzieł Poezji i Prozy; nr 99)
 114. Terlecki, Olgierd - Barwne życie szarej eminencji. Kraków 1981. (Refleksy Historii)
 115. Orzechowski, Emil - Stary Teatr i studio. Kraków 1974
 116. Kudliński, Tadeusz - Maska i oblicze teatru : zarys wiadomości o teatrze. Warszawa 1963
 117. Dickens, Charles - Klub Pickwicka. T. 1-2. Warszawa 1977. (Biblioteka Arcydzieł)
 118. Żeleński, Tadeusz (Boy) - Molier. Warszawa 1957. (Pisma; t. 11)
 119. Solska, Irena - Pamiętnik. Warszawa 1978
 120. Towstonogow, Georgij - Lustra sceny. Warszawa 1984
 121. Alberti, Rafael - Dramaty. Kraków 1972
 122. Greń, Zygmunt - Godzina przestrogi : szkice z teatru 1955-1963. Kraków 1964
 123. Fik, Marta - "Reżyser ma pomysły"... Kraków 1974
 124. Csato, Edward - Interpretacje : recenzje teatralne 1945-1964. Warszawa 1979
 125. Bujański, Jerzy Ronard - Wteatrwstąpienie : rzecz o aktorze - romans nietypowy. Kraków 1981
 126. Bujański, Jerzy Ronard - Starego Teatru druga młodość. Kraków 1985
 127. Szletyński, Henryk - Sylwety i wspominki. Kraków 1984
 128. Wyspiański, Stanisław - Warszawianka. Kraków 1975
 129. Żurowski, Andrzej - Hebanowski : monografia artystyczna. Warszawa 1984
 130. Puzyna, Konstanty - Półmrok : felietony teatralne i szkice. Warszawa 1982
 131. Morstin, Ludwik Hieronim - Moje przygody teatralne. Warszawa 1961
 132. Piechowski, Jerzy - Rycerze wielkiej gry. Kraków 1981
 133. Kijowski, Andrzej Tadeusz - Chwyt teatralny : zarys instrumentalnej teorii teatru. Kraków 1982
 134. Korcelli, Kazimierz - W stronę teatru : ludzie, zdarzenia, polemiki. Warszawa 1976
 135. Sokorski, Włodzimierz - Leon Schiller. Warszawa 1978. (Współczesne Życiorysy Polaków)
 136. Pini-Suchodolska, Jadwiga - Romana Popiel. Warszawa 1962. (Monografie Czołowych Artystów...)
 137. Filler, Witold - Modele teatru : szkice o polskim teatrze współczesnym. Warszawa 1971. (Omega; 203)
 138. Kudliński, Tadeusz - Vademecum teatromana. Warszawa 1973
 139. Rittner, Tadeusz - Głupi Jakub ; Wilki w nocy. Wrocław 1956. (Biblioteka Narodowa. Seria I; nr 160)
 140. Axer, Erwin - Listy ze sceny. Warszawa 1955
 141. Hausbrandt, Andrzej - Rozmowy z ludźmi teatru : inscenizatorzy. Kraków 1973
 142. Hubner, Zygmunt - Sztuka reżyserii. Warszawa 1982. (Panorama Sztuki)
 143. Canetti, Elias - Ocalony język : historia pewnej młodości. Wyd. 1 i 2. Warszawa 1981 i 1986. (Nike)
 144. Dąbrowski, Stanisław ; Górski, Ryszard - Fredro na scenie. Warszawa 1963
 145. Bukowska, Miłosława - Odmiany konwencji w teatrze współczesnym na przykładzie inscenizacji "Wyzwolenia" Stanisława Wyspiańskiego. Wrocław [i in.] 1981. (Studia i Materiały do Dziejów Teatru Polskiego; t. 12)
 146. Jabłoński, Zbigniew - Dzieje teatru w Krakowie w latach 1781-1830. Kraków 1980. (Dzieje Teatru w Krakowie)
 147. Teatry dramatyczne w Szczecinie 1945-1965. Poznań [1965]
 148. Szczygielska, Zofia - Zbigniew Zapasiewicz. Warszawa 1978
 149. Kienzle, Siegfried - Modernes Welttheater : [ein Schauspielfuhrer]. Stuttgart 1966. (Kroners Taschenausgabe)
 150. Eustachiewicz, Lesław - Dramaturgia Młodej Polski : próba monografii dramatu z lat 1890-1918. Warszawa 1982
 151. Frycz, Karol - O teatrze i sztuce. Warszawa 1967
 152. Porada, Zbigniew - Olimpijczycy z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kraków 2014
 153. Pisarze ziemi krakowskiej : informator. Kraków 1976
 154. Szcześniak, Andrzej Leszek - Historia 1918-1939 : podręcznik [...]. Warszawa 1992
 155. Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799-1814. Wrocław 1954

 

LIPIEC 2017

 1. Zarys antropologii : podręcznik / Br. Jasicki [i in.]. Warszawa 1962
 2. Woźnicki, Jerzy - Szkoły wyższe w partnerstwie ze swoim otoczeniem. Warszawa 2002
 3. Przedsiębiorczość akademicka. Lublin 2010
 4. Pamiętniki chłopów : wybór. Warszawa 1955
 5. Naumann, Jaromir - Pieter Bruegel. Bratislava 1965
 6. Kopczewski, Jan Stanisław - Casimir Pulaski. Warsaw 1980
 7. Maciąg, Włodzimierz - Współczesna literatura polska : 1939-1969. Warszawa 1970
 8. Szostakowski, Stanisław - O Mikołaju Koperniku. Warszawa 1971
 9. Skiba, Sławomir - Przestrogi dla Polski księdza Piotra Skargi. Kraków 2007
 10. Wiktor, Jan - Orka na ugorze. Warszawa 1954
 11. Gaweł, Tadeusz ; Zinkow, Julian - Kraków i okolice : teren geograficznych i krajoznawczych wycieczek szkolnych. Warszawa 1986
 12. Dastych, Jerzy - Harmonijka ustna : techniki gry solowej i zespołowej. Warszawa 1989
 13. Henry, O. [William Sidney Porter] - Pamiętnik żółtego psa. Warszawa 1989
 14. Weiss, Tomasz - Literatura Młodej Polski. Warszawa 1984
 15. Żeromski, Stefan - Dzieje grzechu. T. 2. Warszawa 1956. (Dzieła : powieści; t. 8)
 16. Piegza, Karol - Sękaci ludzie. Ostrava 1979
 17. Piwowarczyk, Jan - Wobec nowego czasu : z publicystyki 1945-1950. Kraków 1985
 18. Kawalec, Julian - Ziemi przypisany ; Tańczący jastrząb. Kraków 1977
 19. Adamczewski, Jan - Jesteśmy w Krakowie. Warszawa 1973
 20. Cienkowski, Witold Paweł - Z tajemnic języka. Warszawa 1963
 21. Tokarczyk, Andrzej - Tamten świat. Warszawa 1986
 22. Namboodiripad, E.M.S. - Mahatma i gandhyzm. Warszawa 1959
 23. Bart, Włodzimierz - Grunwaldzkie miecze : powieść historyczna dla młodzieży. Warszawa 1980
 24. Bądkowski, Lech - Sny : opowiadania. Kraków 1978
 25. Hajdukiewicz, Leszek ; Karaś, Mieczysław - Uniwersytet Jagielloński : tradycje, współczesność, perspektywy. Kraków 1975
 26. Piekarowicz, Ryszard - Zrozumieć Indie. Warszawa 1977. (Kontynenty)
 27. Kudliński, Tadeusz - Dawne i nowe przypadki "teatrała". Kraków 1975
 28. Kott, Jan - Szekspir współczesny. Kraków 1990
 29. Semrau, Richard - Taschenwoerterbuch Finnisch Deutsch. Leipzig 1984
 30. Sto lat na Nowym Świecie. Teksty Olgierd Budrewicz [i in.]. Warszawa 1969
 31. Rzewuski, Lech - Dikter av en framling eller... Boras 1995
 32. Taize : a pilgrimage of trust on earth. Taize 1986
 33. Patrimoine religieux en Bretagne. Rennes 1996
 34. Borelli, Antonio A. - Fatima : orędzie tragedii czy nadziei? Kraków 2003
 35. Kuśniewicz, Andrzej - Witraż. Warszawa 1980
 36. Stompor, Józef - Człowiek z lancetem i inne opowiadania. Warszawa 1983
 37. Pawlikowski, Maciej - Z archeologami przez świat.[b.m.] [2003]
 38. Omiljanowicz, Aleksander - Szpiegowski nokturn. Warszawa 1984
 39. Matuszewski, Ryszard - Polska literatura współczesna : antologia do użytku szkolnego. Warszawa 1971
 40. Smirnow W. - W. Wiliams : życie i twórczość. Warszawa 1949
 41. Wydrzyński, Andrzej - Urok gry. Warszawa 1991

 

SIERPIEŃ 2017

 1. Pawlikowski, Tadeusz - Listy do Konstancji Bednarzewskiej. Kraków 1981
 2. Przyborowski, Walery - Namioty wezyra. Warszawa 1983
 3. Żurowski, Andrzej - Wieczory popremierowe. Wrocław [i in.] 1982
 4. Żurowski, Andrzej - Szekspiriady polskie. Warszawa 1977
 5. Wilski, Zbigniew - Polskie szkolnictwo teatralne 1811-1944. Wrocław [i in.] 1978
 6. Kuligowska, Anna - Trudne początki : teatr łódzki w latach 1844-1863. Wrocław [i in.] 1976
 7. Wierzbicka-Michalska, Krystyna - Aktorzy cudzoziemscy w Warszawie w XVIII wieku. Wrocław [i in.] 1975
 8. Balicki St. W. ; Borysow, Wiktor ; Frołow Władimir - Na scenach polskich i radzieckich. Warszawa 1977
 9. Urbankiewicz, Jerzy - Sezon w Łodzi nie zaszkodzi. Łódź 1978
 10. Sosnowski Stefan - CSRS : informator turystyczny. Warszawa 1976
 11. Gniadek, Stanisław - Grammaire contrastive franco-polonaise. Warszawa 1979
 12. Witczuk, Florian - Teatr niemiecki od XVI do XVIII wieku. Warszawa 1954
 13. Brahmer, Mieczysław - Teatr średniowieczny krajów zachodniej Europy. Warszawa 1954
 14. Sinko, Grzegorz ; Grzebieniowski Tadeusz - Teatr krajów zachodniej Europy XIX i poczatku XX wieku. Cz. 1 : Kraje anglosaskie. Warszawa 1954
 15. Materiały pomocnicze do dziejów teatru radzieckiego. T. 1: Z dziejów teatru i dramatu radzieckiego. Warszawa 1954
 16. Sinko, Grzegorz - Kryzys języka w dramacie współczesnym : rzeczywistość, czy złudzenie?. Wrocław [i in.] 1978
 17. Kwaskowski, Stanisław - Teatr w Toruniu 1920-1939. Gdańsk 1975
 18. Sappak, Włodzimierz - Telewizja i my. Warszawa 1976
 19. [Shakespeare] Szekspir, Wiliam - Burza. Wrocław [i in.] 1958 (Biblioteka Narodowa)
 20. Arystofanes - Chmury. Warszawa 1954
 21. Kott, Jan - Jak wam się podoba. Warszawa 1955
 22. Podgórzec, Zbigniew - Życie teatralne Moskwy. Warszawa 1979 (Omega)
 23. Langer, Adolf ; Mach Emil - Hrajeme na foukaci harmoniku = Wir spielen auf der Mundharmonika. Praha 1988
 24. Komedianci : rzecz o bojkocie. Warszawa 1989
 25. Gogol, Mikołaj - Martwe dusze. Warszawa 1985
 26. Żywot, Władysław Jacek - W łasce i niełasce Melpomeny. Kraków 1981
 27. Greń, Zygmunt - Rok 1900 : szkice o dramacie zapomnianym. Kraków 1969
 28. Greń, Zygmunt - Czwarta ściana : szkice z teatru 1967-1971. Kraków 1972
 29. Greń, Zygmunt - Wejście na scenę. Poznań 1968
 30. Lapara, Leo - Dziesięć lat z Louis Jouvetem. Warszawa 1979

 

WRZESIEŃ  2017

 1. Czy artyście wolno się żenić? / Jacek Woźniakowski. Warszawa : PIW, 1978.
 2. Czas życia i czas śmierci / Erich Maria Remarque. Warszawa : PIW, 1975.
 3. Dzwony Bazylei / Louis Aragon. Warszawa : PIW, 1958.
 4. Myśli / Fryderyk Engels. Warszawa : PIW, 1978.
 5. Aforyzmy chińskie / oprac. Mieczysław Jerzy Künstler. Warszawa : PIW, 1977.
 6. Alojzy Żółkowski (ojciec) / napisał Eugeniusz Szwankowski. Warszawa : PIW, 1956.
 7. Podróż do źródeł czasu / Alejo Carpentier. Warszawa : Czytelnik, 1963.
 8. Wiersze Cypriana Kamila Norwida / Aniela Kowalska. Warszawa : WSiP, 1978.
 9. Poezja Jarosława Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego / Jerzy Kwiatkowski. Warszawa : Czytelnik, 1975.
 10. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy / Julian Krzyżanowski. Warszawa : PIW, 1966.
 11. Tułacze dzieci / Weronika Hort. Bejrut : Instytut Literacki, 1948.
 12. Pod urokiem zaświatów / Stanisław Wasylewski. Kraków : Wydaw. Literackie, 1958.
 13. Maksymy / Napoleon ; oprac. Monika Senkowska-Gluck, Leopold Gluck. Warszawa : PIW, 1983.
 14. Upadek Paryża / Ilia Erenburg. Warszawa : Książka i Wiedza, 1949.
 15. Teatr Narodowy 1765-1794 / pod red. Jana Kotta. Warszawa : PIW, 1967.
 16. Mgliste sezony / Jan Kłossowicz. Warszawa : WAiF, 1981.
 17. Rajska jabłoń / Pola Gojawiczyńska. Warszawa : Czytelnik, 1968.
 18. Krakowskie piórka / Jan Sztaudynger. Kraków : Wydaw. Literackie, 1956.
 19. Zegar słoneczny / Jan Parandowski. Warszawa : Czytelnik, 1954.
 20. Kołonotatnik / Stanisław Dygat. Warszawa : PIW, 1984.
 21. Disneyland / Stanisław Dygat. Warszawa : PIW, 1981.
 22. Moja profesja / Sergiusz Obrazcow. Kraków : Wydaw. Literackie, 1961.
 23. Dostojewski : myśl a forma / Halina Brzoza. Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1984.
 24. Dzieje śmiechu / Jerzy Jurandot. Warszawa : Iskry, 1965.
 25. Słowik, skowronek : mini-antologia ornitologiczna / Jan Twardowski. Toruń : Oficyna Drukarska Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika, 1993.
 26. Znaszli ten kraj ? ... : i inne wspomnienia / Tadeusz Żeleński (Boy). Kraków : Wydaw. Literackie, 1962.
 27. Teatr pokolenia / Maria Czanerle. Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1964.
 28. Księga ubogich / Jan Kasprowicz. Warszawa : J. Mortkowicz, 1927
 29. Zamek Królewski w Warszawie / Jerzy Lileyko. Warszawa : PWN, 1980.
 30. Różne przypadki świata tego : wybór utworów satyrycznych Mikołaja Reja / [wybór i oprac. Antoniny Jelicz ; wstęp napisał Kazimierz Budzyk ; il. Maja Berezowska]. Warszawa : PIW, 1953.
 31. Pisma Juliusza Słowackiego. T. 3 / wydał, objaśn. i wstępami poprzedził Józef Kallenbach. Warszawa : Wydaw. Dzieł Wyborowych Marjan Haskler, [1922].
 32. Panny Szymanowskie i ich losy : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski. Warszawa : LSW, 1986.
 33. W teatrze życia : wspomnienia z lat 1920-1980 / August Grodzicki. Warszawa : PIW, 1984.
 34. Pisma krytyczne / Antoni Gustaw Bem. Warszawa : PIW, 1963.
 35. Teatr Narodowy założony w roku 1765. Teka 52 zdjęć
 36. Dostojewski – Teatr sumienia : trzy inscenizacje Andrzeja Wajdy w Teatrze Starym w Krakowie : Biesy ; Nastazja Filipowna ; Zbrodnia i kara. Warszawa 1989
 37. Grzymała-Siedlecki, Adam – Na orbicie Melpomeny. Warszawa 1966
 38. Żeleński, Tadeusz (Boy) – Obrachunki fredrowskie. Warszawa 1953
 39. Słonimski, Antoni – Gwałt na Melpomenie. Warszawa 1982
 40. Natanson, Wojciech – Stefana Żeromskiego droga do teatru. Warszawa 1976
 41. Breza, Tadeusz – Notatnik literacki : szkice, wrażenia teatralne, wspomnienia 1939-1954. Warszawa 1956
 42. Grochowiak, Stanisław – Rzeczy na głosy. Poznań 1966
 43. Ordyński, Ryszard – Z mojej włóczęgi. Kraków 1956
 44. Pomianowski, Jerzy – Więcej kurażu! Warszawa 1956
 45. Sławińska, Irena – Sceniczny gest poety : zbiór studiów o dramacie. Kraków 1960
 46. Czanerle, Maria – Wycieczki w dwudziestolecie : o dramacie międzywojennym. Warszawa 1970
 47. Zawieyski, Jerzy – Konrad nie chce zejść ze sceny. Warszawa 1966
 48. Koller, Jerzy – Gawędy teatralne. Poznań 1962
 49. Ciecierski, Jan – Mistrzowie i koledzy. Warszawa 1978
 50. Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie. Kraków 1977
 51. Biegański, Wiktor – Remanent życia starego aktora. Warszawa 1969
 52. Hausbrandt, Andrzej - Elementy wiedzy o teatrze. Warszawa 1982
 53. Sadilek, Vladimir - Ze sveta nasich hor : kniha o letni krase horske prirody. Praha 1948
 54. Szczyt jedności europejskiej : raport końcowy Komitetu Organizacyjnego III Szczytu Rady Europy. Warszawa 2005
 55. Kessler, Hermann - Deutsch lernen - leicht gemacht! Wolfenbuttel 1943
 56. Kozak, Małgorzata - Prawo dziecka do edukacji : założenia pedagogiczno-prawne i bariery realizacyjne. Warszawa 2013
 57. Libretto (XVIII-nacalo XX veka) : katalog sobrania rossijskoj gosudarstvennoj biblioteki po iskusstvu. Moskva 2008
 58. Sayyid Mujtaba Musavi Lari - Poznać Boga. Iran [b.r.]
 59. Bartoszewski-Wnukowski, Narcyz - Przymusowa emigracja. Żagań 2007
 60. Schaff, Adam - Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy. Warszawa 1951
 61. Namo Ching Hai Wu Shang Shih - Klucz do natychmiastowego oświecenia : wykłady. Warszawa [b.w.]
 62. Hearn, Lian - Na posłaniu z trawy. Warszawa 2004. (Opowieści Rodu Otori; księga 2)
 63. Maliński, Mieczysław - Góry przenosić. Kraków 1981
 64. Wyspiański, Stanisław - Wesele. Wrocław [i in.] 1984. [do oprawy, we wstępie brak s. XXXIII-LXIV].
 65. Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój. Piwniczna Zdrój 2005
 66. Pawłowski, Andrzej - Inicjacje : o sztuce, projektowaniu i kształceniu projektantów. Kraków 2001
 67. Więźniowie X Pawilonu w latach 1834-1925. Katalog stałej ekspozycji Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Warszawa [1975]
 68. Sulmicki, Jan ; Kawałko, Bogdan - Paweł Sulmicki (1909-1980). Zamość 2001
 69. Przygotowanie polskich szkół wyższych do uwarunkowań społeczeństwa informacyjnego. Warszawa 2003
 70. Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym : podręcznik metod zapewniania jakości. Opole 2000
 71. Academies of fine arts in Poland : academic year 1998/99. Warsaw 1998
 72. Światowe bazy danych udostępnione przez sieć rozległą dla polskich ośrodków naukowych w ramach projektu pilatażowego. Oprac. Paweł Grochowski. Warszawa 1998
 73. Astrologus. Twój znak Wodnik 21 I - 20 II. Warszawa 1985
 74. Koeln [ilustrowany informator historyczny]. Koln [b.r.]
 75. Szypowska, Maria - Jan Matejko wszystkim znany. Warszawa 1976. (Ludzie Żywi; 30)
 76. Kultura pogranicza - pogranicze kultur. Red. nauk. Adam Bobryk. Siedlce-Pułtusk 2005
 77. Józef Mehoffer : katalog wystawy zbiorowej. Kraków 1964
 78. Polsko-włoskie materiały muzyczne. Red. Barbara Zwolska. Kraków-Warszawa 1980. (Pagine; 4)
 79. Wojciechowski, Henryk - Stocznia Gdańska : fakty i liczby. Gdańsk 1968
 80. Akerman, Jacek - Królowa Krakowskiego Przedmieścia. Poznań 1991
 81. Współpraca uczelni Krakowa ze środowiskiem oświatowym w latach 1998-1999. Kraków [2000]
 82. Wiech (Stefan Wiechecki) - Cafe pod Minogą : powieść. Katowice 1947 [do oprawy]
 83. Marchlewski, Jan - Gady wymarłe epok minionych [nadbitka]
 84. Fleszarowa, Regina - Historia ziarnka piasku. Warszawa 1946
 85. Dembowski, J. ; Olekiewicz, M. - Prawidłowość i przypadkowość. Warszawa 1951
 86. Festiwale teatrów Polski północnej. Warszawa 1963
 87. Krzywicka, Irena - Wichura i trzciny. Warszawa 1965 [do oprawy]
 88. Stocklein, Paul - Joseph von Eichendorff. Hamburg 1965. (Rowoflts Monographien; 84)
 89. Chebran, Yves - Uwodzenie. Warszawa 1997
 90. Maziejuk, Henryk - Kto mnie wychowuje. Warszawa 1977
 91. Chybiński, Adolf - [Karol] Szymanowski a Podhale. Kraków 1980
 92. Kreczmar, Jerzy - Stare nieprzestarzałe. Warszawa 1989
 93. Wyspiański, Stanisław - Wesele. Oprac. Leon Płoszewski. Warszawa 1939
 94. Giraudoux, Jean - Teatr. Warszawa 1957
 95. Ujejski, Józef - Romantycy. Warszawa 1963
 96. Solski, Ludwik - Wspomnienia 1855-1954. Kraków 1961
 97. Sobolewicz, Tadeusz - Mieć kogoś. Poznań [ca 2001]
 98. Doroszewski, Witold - O kulturę słowa : poradnik językowy. Warszawa 1962
 99. Warnecki, Janusz - Najdłuższy mój monolog. Warszawa 1971
 100. Teatr Ludowy Nowa Huta 1955-1960. Kraków 1962
 101. Gordon-Smith, Maria - W labiryncie teatru Arnold Szyfmana : wspomnienia żony. Warszawa 1991
 102. Parandowski, Jan - Kiedy byłem recenzentem. Warszawa 1963
 103. Kluz, Władysław - Dyktator Romuald Traugut. Kraków 1982
 104. Szczypiorski, Andrzej - Z notatnika stanu wojennego. Poznań 1989
 105. Parandowski, Jan - Alchemia słowa. Warszawa 1976
 106. Parandowski, Jan - Alchemia słowa. Warszawa 1961
 107. Antologia satyry polskiej 1944-1955. Warszawa 1955
 108. Tagore, Rabindranath - Dom i świat. Warszawa 1958. (Powieści XX Wieku)
 109. Sandauer, Artur - Matecznik literacki. Kraków 1972
 110. Kossak, Zofia - Król trędowaty. Warszawa 1957
 111. Walden, Jerzy - Cztery i pół. Łódź 1970
 112. Gołębiowski, Eugeniusz - Zygmunt August : żywot ostatniego z Jagiellonów. Warszawa 1962
 113. Kubiak, Tadeusz - Bieżnie w słońce wiodą. Warszawa 1979
 114. Iwaszkiewicz, Jarosław - Spotkania z Szymanowskim. Kraków 1981
 115. Carpentier, Alejo - Eksplozja w katedrze. Kraków 1975. (Proza Iberoamerykańska)
 116. Stala, Marian - Chwile pewności : 20 szkiców o poezji i krytyce. Kraków 1991
 117. Hubner, Zygmunt - Przepraszam, nic nowego. Wrocław [i in.] 1978
 118. Drewnowski, Jerzy - Cynga : wspomnienia z łagrów północy 1940-1944. Warszawa 1989
 119. Conrad, Joseph - Szaleństwo Almayera. Warszawa 1956
 120. Rudnicki, Adolf - Krakowskie Przedmieście pełne deserów. Warszawa 1986
 121. Małkowska, Hanna - Wspomnienia z "Reduty". Warszawa 1960
 122. Wańkowicz, Melchior - Reportaże zagraniczne. Kraków 1981
 123. Stabryła, Stanisław - Antyk we współczesnej literaturze polskiej. Kraków 1980
 124. Kuncewiczowa, Maria - Natura. Warszawa 1976
 125. Papee, Stefan - Leonard Bończa-Stępiński. Warszawa 1966
 126. Miciński, Tadeusz - Poezje. Kraków 1980. (Biblioteka Poezji Młodej Polski)
 127. Życie i sprawy Sotera Rozmiar Rozbickiego [...]. Łódź 1980
 128. Szelburg Zarembina, Ewa - Matka i syn. Warszawa 1974
 129. Waldorff, Jerzy - Muzyka łagodzi obyczaje : artykuły, recenzje, felietony. Kraków 1982
 130. Bratny, Roman - Twarde ojczyzny : opowiadania. Warszawa 1986

 

PAŹDZIERNIK 2017

 1. Żeleński, Tadeusz (Boy) - O Krakowie. Oprac. Henryk Markiewicz. Kraków 1968
 2. Witkiewicz, Stanisław Ignacy - O znaczeniu filozofii dla krytyki i inne artykuły polemiczne. Warszawa 1976
 3. Tołstojowa, Zofia - Pamiętniki. Kraków 1968
 4. Guillen, Nicolas - Wiersze wybrane. Kraków 1977
 5. Pociecha, Władysław - Królowa Bona (1494-1557) : czasy i ludzie Odrodzenia. T. 3. Poznań 1958
 6. Gostwicka, Janina - Włoskie meble renesansowe w zbiorach wawelskich. Warszawa 1954
 7. Skwarczyńska, Stefania - Leona Schillera trzy opracowania teatralne "Nieboskiej komedii" w dziejach jej inscenizacji w Polsce. Warszawa 1959
 8. Burkot, Stanisław - Proza powojenna 1945-1980 : analizy i interpretacje. Warszawa 1984
 9. Ważyk, Adam - Nowy wybór wierszy. Warszawa 1950
 10. Żera, Karol - Vorago rerum ; Torba śmiechu ; Groch z kapustą ; A każdy pies z innej wsi... Warszawa 1980
 11. Dąbrowska, Maria - Przygody człowieka myślącego. Warszawa 1972
 12. Puszkin we wspomnieniach swoich współczesnych. Warszawa 1955
 13. Doroszewski, Witold - O kulturę słowa : poradnik językowy. T. 1 i 3. Warszawa 1964 i 1979
 14. Seghers, Anna - Siódmy krzyż. Warszawa 1953
 15. Szypowska, Maria - Konopnicka jakiej nie znamy. Warszawa 1965. (Ludzie Żywi)
 16. Wyka, Kazimierz - Wędrując po tematach. 1: Czasy ; 2: Puścizna ; 3: Muzy. Kraków 1971
 17. Solska, Irena - Listy. Warszawa 1984
 18. Bełza, Igor - Portrety romantyków. Warszawa 1974
 19. Undset, Sigrid - Krystyna córka Lavransa. T. 1-3. Warszawa 1966
 20. Ptaśnik, Jan - Kultura wieków średnich : życie religijne i społeczne. Warszawa 1959
 21. Korzeniewski, Bohdan - O wolność dla pioruna... w teatrze. Warszawa 1973
 22. Kowecka, Elżbieta ; Łosiowie, Maria i Jerzy ; Winogradow, Leon - Polska porcelana. Wrocław [i in.] 1983
 23. Krasiński, [Zygmunt] - Listy do Jerzego Lubomirskiego. Warszawa 1965
 24. Kosidowski, Zenon - Opowieści biblijne. Warszawa 1967
 25. Edukacja wobec integracji europejskiej. Red. nauk. Jerzy Kojko, Piotr Jan Przybysz. Gdynia 2004
 26. Rynek pracy a studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej w Polsce. Red. Maria Kocójowa. Kraków 1997
 27. Grottger. Wystawa w 150. rocznicę urodzin i 120. rocznicę śmierci artysty. Kraków 1988
 28. Michałowska, Danuta - Podstawy polskiej wymowy scenicznej. Kraków 1975
 29. Wybór tekstów filozoficznych. Pod red. Karola Toeplitza. Gdańsk 1978
 30. Historia kultury : wybór tekstów źródłowych. 1: Starożytność. Gdańsk 1979
 31. Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie naukowej biblioteki akademickiej : materiay z konferencji (Kraków, 28-30 IX 1998) + Suplement. Kraków 1998
 32. Siatkowski, Zbigniew - Wersyfikacja Tadeusza Różewicza wśród współczesnych metod kształtowania wiersza. Odbitka: Pamiętnik Literacki. 1958 z. 3
 33. Pytaszowie, Ewa i Marek - Oficyna Poetów 26-57 : bibliografia zawartości. Londyn 1984
 34. Kraszewski, Józef Ignacy - Jaryna. Warszawa 1954
 35. Lofting, Hugh - Podróże doktora Dolittle. Warszawa [i in.] 1946
 36. Numery mówią : wspomnienia więźniów KL Auschwitz. Wyd. 2, poszerz. Katowice 1980
 37. Laffitte, Jean - Milczące maszty : powieść. Warszawa 1950
 38. Ożóg, Jan Bolesław - Ścigani. Kraków 1956
 39. Wasiljew, M. ; Guszczew, S. - Reportaż z XXI wieku. Warszawa 1960
 40. Csato, Edward - Paradoks o reżyserze. Warszawa 1970
 41. Ludwig, Emil - Nil : życiorys rzeki. T. 2. Warszawa 1957
 42. Student handbook : a directory of courses and institutions in higher education for 29 countries which are non-members of the European Union. 3 ed. Bad Honnef 1997

 

CZASOPISMA

 1. International Theatre Annual No 3 i 5                                                             
 2. Botteghe Oscure Quaderno 18: Autum 1956
 3. International Film Annual. No 3
 4. Daniel Blum’s Theatre World. Season 1961-1962. Vol. 18
 5. Jahrbuch der Filmkritik. Ruck-Sicht ohne Rucksicht. 2
 6. New American Review. Nr 12. New York 1971
 7. Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego – Wrocław 1972-1973 
 8. Warsztat. Zeszyt naukowo-literacki. RU SZSP UJ. Kraków 1981
 9. Informator Polski 1984/85
 10. Architekt. Wydawnictwo architektów krakowskich. R. 27: 1991 z. 3
 11. Les Oeuvres Libres No 43, 46, 48. Paris 1925                                                  
 12. Low Countries. Arts and society in Flanders and the Netherlans 1995-96                  
 13. Teatro in Europa. L’educazione teatrale. No 14/15. Milano 1995                                      
 14. Świat w przekroju: 1959; 1969                                               
 15. Almanach sceny polskiej: 1959/1960, 1960/1961, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1965/1966, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1974/1975, 1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 1981/1982, 1985/1986                              
 16. Teatr: wybrane roczniki i pojedyncze numery             
 17. Film: pojedyncze numery oraz oprawne roczniki (niekompletne) z lat 1977, 1978, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1989
 18. Przegląd Filozoficzny. R. 44, z. 1-3: 1948
 19. Przegląd Bydgoski. Humanistyczne czasopismo naukowe. R. 20: 2009
 20. Zarządzanie w kulturze. T. 5: 2004
 21. Encyklopedia współczesna: 1957, 1958, 1959
 22. Sensus Historiae: Vol. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15
 23. Verbum Nobile : pismo środowiska szlacheckiego. Nr 16: 2007
 24. Barok : historia, literatura, sztuka. Półrocznik III/2(6): 1996
 25. Notatnik Teatralny. Zima ‘93/94 (7), 32-33/2004
 26. Twórczość
 27. Odra
 28. Muzeum Narodowe w Krakowie: raport roczny 2010
 29. Svet a divadlo. Praha : Divadelní obec. Roč. 8, č. 5 (1997)
 30. Fronda : pismo poświęcone. Nr 4/5, 6, 7, 8, 11/12, 15/16
 31. Voyage : magazyn o podróżach. R. 2004: nr 7, 9; R. 2005 nr 7, 8, 9, 10, 11, 12
 32. Krasnogruda. R. 2000 nr 12
 33. Opcje : dwumiesięcznik kulturalny. R. 1999 nr 4
 34. Forum Akademickie. R. 2008 nr 12; R. 2009 nr 1; R. 2015 nr 4, 12
 35. Tygodnik Powszechny. R. 2015 nr 47
 36. Chip. R. 1997 nr 2
 37. PC World Komputer - lata 1995-2005
 38. Komputer Świat - lata 2000-2006
 39. Horyzonty Wychowania. Nr 5-13: 2004-2008, Nr 15: 2009
 40. Alma Mater : miesięcznik UJ. Nr 93: 2007; Nr 163/164, 167: 2014;  Nr 180/181: 2015/2016
 41. Kraków : miesięcznik społeczno-kulturalny. Nr 89/90, 93, 94, 96: 2012
 42. Karta : niezależne pismo historyczne. Nr 13: 1994
 43. Didaskalia