Informacje dla studentów

UWAGA STUDENCI WA i WRD

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który w roku akademickim 2016/2017 spełnił wszystkie wymienione poniżej warunki:
- zaliczył w terminie do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej (17.06.2017r.), wszystkie przedmioty przewidziane programem nauczania.

- złożył w dziekanacie uzupełniony indeks i kartę egzaminacyjną do 30 czerwca br.

Wnioski będą przyjmowane w dziekanacie do 31 lipca br.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 marca zajęcia z Panią Jadwigą Leśniak Jankowską zostają odwołane

23 - 26 marca zajęcia z Panem Wojtkiem Leonowiczem zostają odwołane

 

 

Szanowni Studenci PWST,

Z radością zawiadamiamy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzata Omilanowska podjęła decyzję o kontynuowaniu Programu Stypendialnego „Młoda Polska”. Szczegóły na temat przyznawania tego stypendium dostępne są na stronie www.nck.pl

UWAGA STUDENCI WA i WRD

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który w roku akademickim 2016/2017 spełnił wszystkie wymienione poniżej warunki:
- zaliczył w terminie do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej (17.06.2017r.), wszystkie przedmioty przewidziane programem nauczania.

- złożył w dziekanacie uzupełniony indeks i kartę egzaminacyjną do 30 czerwca br.

Wnioski będą przyjmowane w dziekanacie do 31 lipca br.

UWAGA STUDENCI WA i WRD

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który w roku akademickim 2016/2017 spełnił wszystkie wymienione poniżej warunki:
- zaliczył w terminie do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej (17.06.2017r.), wszystkie przedmioty przewidziane programem nauczania.

- złożył w dziekanacie uzupełniony indeks i kartę egzaminacyjną do 30 czerwca br.

Wnioski będą przyjmowane w dziekanacie do 31 lipca br.

UWAGA STUDENCI WA i WRD

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który w roku akademickim 2016/2017 spełnił wszystkie wymienione poniżej warunki:
- zaliczył w terminie do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej (17.06.2017r.), wszystkie przedmioty przewidziane programem nauczania.

- złożył w dziekanacie uzupełniony indeks i kartę egzaminacyjną do 30 czerwca br.

Wnioski będą przyjmowane w dziekanacie do 31 lipca br.

UWAGA STUDENCI WA i WRD

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student, który w roku akademickim 2016/2017 spełnił wszystkie wymienione poniżej warunki:
- zaliczył w terminie do ostatniego dnia letniej sesji egzaminacyjnej (17.06.2017r.), wszystkie przedmioty przewidziane programem nauczania.

- złożył w dziekanacie uzupełniony indeks i kartę egzaminacyjną do 30 czerwca br.

Wnioski będą przyjmowane w dziekanacie do 31 lipca br.