Ogłoszenie o pracę | specjalista ds. płac

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie poszukuje osoby zainteresowanej pracą na stanowisku specjalisty ds. płac w pełnym wymiarze etatu.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia spraw płacowych,
 • bardzo dobra znajomość systemu PŁATNIK,
 • umiejętność pracy na interaktywnych programach służących do rozliczeń z urzędami państwowymi,
 • operatywność w działaniu, zdolność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • znajomość pakietu MS Offic,
 • wskazana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację,
 • wysoka etyka pracy i kultura osobista,
 • mile widziane doświadczenie w rozliczaniu wynagrodzeń w szkołach wyższych.

Zakres wykonywanych zadań:

 • sporządzanie list płac z osobowego i bezosobowego funduszu płac oraz funduszu świadczeń socjalnych,
 • obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz innych dopłat, nadpłat lub potrąceń,
 • naliczanie podatków i składek na ubezpieczenia społeczne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz terminowe ich odprowadzanie,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych dla osób i  urzędów,
 • obsługa systemu Kadry Płace i Płatnik,
 • przygotowywanie sprawozdań z zakresu funduszu płac.

Oferujemy:

 • pracę w Dziale finansowym od sierpnia br.,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (początkowo na okres próbny),
 • ciekawe, samodzielne i odpowiedzialne stanowisko.

Zainteresowane osoby proszone są o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych) na adres mailowy: marias@pwst.krakow.pl w terminie do 14 lipca 2017 roku.