Dublety - Teatr

ROK

NR

                 UWAGI

1952

nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14x2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
+ Rocznik oprawiony x 2

 

1953

nr 1, 2, 3, 4, 5, 6-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23x2, 24
+ Rocznik oprawiony x 2

 

1954

nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13x2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
+ Rocznik oprawiony x 2

 

1955

nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
+ Rocznik oprawiony x 2

 

1956

nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
+ Rocznik oprawiony x 2

 

1957

nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10

 

1957

nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14
+ Rocznik oprawiony (Teatr + Teatr i film) x 2

Równolegle wydawane czasopismo „Teatr i film”

1958

nr 1, 2, 3, 5, 7, 8

Do numeru 8 wydawany jako „Teatr i film”

1958

nr 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20x2, 22, 23, 24
+ Rocznik oprawiony (Teatr + Teatr i film)

Od nr 9 jako „Teatr”

1959

nr 18, 19, 23, 24
+ Rocznik oprawiony

 

1962

nr 19, 20, 21, 22, 23
+ Rocznik oprawiony

 

1963

nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9x2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
+ Rocznik oprawiony

 

1964

nr 1, 2, 4, 7, 23

 

1965

nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 23

 

1966

nr 17, 22

 

1967

nr 1, 2, 3, 5, 9, 13

 

1968

nr 17, 19, 20, 21, 22, 23

 

1969

nr 4, 6, 7, 8, 9, 10x2, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24

 

1970

nr 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24

 

1971

nr 1, 5, 7, 8, 9x2, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24

 

1972

nr 2, 5, 6x2, 7, 8, 12, 16, 17, 18x2, 19, 23-24

 

1973

nr 1, 2x2, 3, 4, 5x2, 7, 8, 9, 12, 16, 18, 24x2

 

1974

nr 5, 8, 9, 11

 

1975

nr 6, 21x2

 

1976

nr 12-13

 

1981

nr 23-24  

1990

nr 5  

1991

nr 11

 

1996

nr 7-8x2, 9, 10, 11, 12

 

1997

nr 1, 5, 7-8, 9, 11, 12

 

1998

nr 2, 7-8

 

1999

nr 5, 10-12

 

2001

nr 3, 12

 

2002

nr 1-2x3, 3, 4-6, 7-8x2, 9x2, 10-11, 12

 

2003

nr 1-2x2, 4-5x2, 6x2

 

2004

nr 1-2, 3, 4-6, 7-8, 9x2, 10

 

2005

nr 9x2

 

2006

nr 6, 7-8, 9, 10

 

2007

nr 1, 2x2, 3, 4, 6, 7-8, 9, 10, 11

 

2008

nr 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11, 12x2

 

2009

nr 1x3, 2x2, 3x3, 4x4, 5x3, 6x3, 7-8x2, 9x3, 10x2, 11x2, 12x2

 

2010

nr 1x3, 2x3, 3x2, 4x2, 5x3, 6x4, 7-8x2, 9x2, 10x2, 11x2, 12

 

2011

nr 1x2, 2x2, 3, 4x3, 5x2, 6x2, 7-8, 9, 10

 

2012

nr 1, 2, 3, 4, 6, 7-8,