Wydział Aktorski

Wydział Aktorski kształci aktorów teatralnych w systemie studiów stacjonarnych, trwających 9 semestrów. W ramach programu studiów absolwenci uzyskują również wykształcenie i uprawnienia pozwalające im na podjęcie pracy w radiu, telewizji i w filmie.

PORADNIA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA NA WYDZIALE AKTORSKIM

Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie w okresie od listopada do kwietnia prowadzi Poradnię dla Kandydatów na Wydział Aktorski. Konsultacje odbywają się we wszystkie soboty w godz. 16.00-18.00. Porad Kandydatom udzielają Pedagodzy PWST. Konsultacje są nieodpłatne. Uprzejmie informujemy, że nie prowadzimy zapisów na konsultacje w ramach Poradni.